Vårens program 2024


ACADEMIA BOREALIS
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til medlemsmøte

Tirsdag 19. mars 2024, kl. 1900 
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10 

Prof. Steinar Thorvaldsen 

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

«DNA som informasjon. En bioinformatisk synsvinkel» 

Arvestoffet i cellenes DNA og gener kan sammenliknes med teksten og kapitlene i en bok. Naturvitenskapen er i stor grad opptatt av kvantifisering og måling. I den nye artikkelen presenterer vi en måte å måle informasjon vi finner i genene. Ref.: S. Thorvaldsen & O. Hössjer, “Estimating the Information Content of Genetic Sequence Data”, J.Royal S.S.,2023. 

Prof. Terje Johansen 

Institutt for medisinsk biologi 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

«Selektiv autofagi: Kildesortering i cellene våre gir sunn aldring» 

Cellene våre har et eget renovasjonssystemsom som kalles autofagi. Det er en veldig viktig prosess for sortering, der skadede komponenter som vi ikke trenger lengre brytes ned, for å forhindre at det dannes hauger av avfall som kan føre til sykdom. Vi trenger forstå mer om autofagi i forhold til sunn aldring og sykdommer som akselerer aldringen. 

På vegne av styret i Academia Borealis,
Velkommen!
Synnøve des Bouvrie