Vårens program

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til medlemsmøte:

Onsdag, 12. februar 2020, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Tore Henriksen, Norges senter for havrett, Juridisk fakultet
Prof. Stian Bones, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Prof. Andrei Rogatchevski, Institutt for språk og kultur
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
 Dr Jacek Szymala, University of Wroclaw

‘Svalbardtraktaten 100 år’
med temaene:
‘Svalbard og havet.
Om utfordringer knyttet til Svalbardtraktaten og havretten’
‘Ressurser, miljø og sikkerhet.
Internasjonal politikk og Svalbardtrakten etter 1970′

kort pause

Film: 3 short documentaries from the 1930-50s about Svalbard,
with an introduction by Szymala and Rogatchevski

 

Årsmøteforedrag:

onsdag 14. oktober 2020, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden.

Prof. dr. juris Hans Petter Graver
Institutt for privatrett, UiO
og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi

og

Prof. dr. philos. Ørjan Olsvik
Institutt for medisinsk biologi, UiT

“Hvordan kontrollere en pandemi, og
hvilke tiltak er innenfor Smittevernloven?”

Hvordan de første 90 dagene utfordret etablerte rettsstatsprinsipper og noen refleksjoner om hvor vi står nå (Graver).

Om Covid og konspirasjonsteorier  (Olsvik)