Vårens program

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til medlemsmøte:

torsdag 23. mai 2019, kl. 1400-1530

UiT Norges arktiske universitet, Breivika SVHUM auditorium E-0101

prof. Turid Moldenæs  og førsteaman. Hilde Marie Pettersen

Institutt for samfunnsvitenskap,  UiT Norges arktiske universitet

Universitetene – fra kulturinstitusjoner til (formelle) organisasjoner

Vårt utgangspunkt er organisasjonsfaget og forskningen på de endringene som har skjedd med universitetene siden midten av 1980-tallet. Disse endringene har ført til at universitetene er blitt mer og mer lik en hvilken som helst annen organisasjon (og den generiske kategorien formell organisasjon). De er gått fra å være kulturinstitusjoner som bygger på bestemte verdier, til å bli organisasjoner. På den måten kan man si at man har ‘tuklet’ med universitetenes DNA eller arvestoff. I dette foredraget ønsker vi å illustrere noen av de paradoksale konsekvensene en slik ‘tukling’ har hatt, men også de muligheter vi ser for å gjenopprette noe av universitetenes DNA.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Møtet vil bli strømmet

Foredrag medlemsmøte onsdag 24. april 2019, kl. 1900
Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. 

Prof. dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy

Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

‘Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål’

De viktigste avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål etter tusenårsskiftet vil bli presentert. Det blir redegjort for hvordan sakene ble avgjort, og det blir reist spørsmål om det er grunnlag for kritikk.

Videoopptak fra foredraget finnes her.


Årsmøteforedrag onsdag 20. februar 2019, kl. 1900
Den gamle observatorebygningen i Prestvannveien 36.

Prof. Rune Graversen,
Institutt for fysikk og teknologi

Professor Kristoffer Rypdal
Institutt for matematikk og statistikk

UiT, Norges arktiske universitet

‘Er et klima i endring en utfordring vi kan håndtere?’

Klimaendringene har blitt en av vår tids største globale utfordringer. Temperaturen stiger, is på land og hav smelter og ekstremvær blir mer og mer vanlig. Vi vet også at med stor sannsynlighet er disse forandringene en konsekvens av menneskelig aktivitet på jorden. Hvordan kan vi forvente oss at klimaet endrer seg i fremtiden og hvilke muligheter har vi for å påvirke utviklingen?

‘Nordlysobservatoriet av 1928’: det lysegule bygget (her t.v.) vis à vis den brune  ‘funksjonærboligen’ nr 36 i Prestvannvegen. Innkjøring ved det blå-røde ‘Kongsberg’-skiltet.
Parkering ved mursteinsbygget på enden av Prestvannvegen (det gamle Nordlysobservatoriet) Huset er gjenkjennelig ved det blå skiltet med navnet og historien. Se etter vårt symbol!

https://www.regjeringen.no/contentassets/134e6009f0b64f74bbe1647d4b7e005b/99340601_uit_nordlysobservatoriet.pdf