Vårens program

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til medlemsmøte:

Onsdag, 12. februar 2020, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Tore Henriksen, Norges senter for havrett, Juridisk fakultet
Prof. Stian Bones, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Prof. Andrei Rogatchevski, Institutt for språk og kultur
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
 Dr Jacek Szymala, University of Wroclaw

‘Svalbardtraktaten 100 år’
med temaene:
‘Svalbard og havet.
Om utfordringer knyttet til Svalbardtraktaten og havretten’
‘Ressurser, miljø og sikkerhet.
Internasjonal politikk og Svalbardtrakten etter 1970′

kort pause

Film: 3 short documentaries from the 1930-50s about Svalbard,
with an introduction by Szymala and Rogatchevski

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Velkommen!
Synnøve des Bouvrie,
Preses