Vårens program

 

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Årsmøteforedrag onsdag 3. mars 2021, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Lars Thøringsvei 10

Prof. Gudmund Hernes,
BI, FaFo

‘Den kognitive samfunnspakten:
Vil universitetene overleve det 21. århundre?’

Universitetene har aldri hatt en så sterk stilling som i dag – målt ved utbredelse, staber, studenter og innvirkning. Når nye farer skal møtes eller nye muligheter skal gripes, søker politiske myndigheter til universitetene for å utvide sin kontroll over det som skjer. Men universitetene er også urosentra, som myndigheter også gjerne vil kontrollere. Så aldri har universitetene vært så utsatt som nå. Det betyr at universitetenes autonomi og integritet anfektes, ikke bare ved ytre trusler, men også ved indre. Under det hele ligger det man kan kalle “den kognitive samfunnspakten” – normer som styrer hvordan saksforhold skal presenteres, diskuteres og utfordres. Her er sterke krefter i sving, også internt, som undergraver de høyere læresteder og den offentlige debatt. Er det noen grunner til optimisme?

 

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

preses