Vårens program

Qvigstadforelesning:

onsdag 21. april, 2021, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Lars Thøringsvei 10,

Førstelektor Linda Helén Haukland
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet

«Hans Nielsen Hauges nordnorgesreise i 1803»

250-år etter hans fødsel 1771-1824

I 1803 dro Hans Nielsen Hauge til fots, på ski og i egen jakt helt nord til Tromsø. Han var da kjent langt ut over landets grenser for sin lekmannsforkynnelse, sitt forfatterskap, entreprenørskap og som kjøpmann i Bergen. Hva skjedde på reisen og hvilke impulser ga Hauge til den videre utviklingen nordpå?

 

Førsteamanuensis PhD Rolf Inge Larsen,
Institutt for lærerutdanning, UiT, Norges arktiske universitet

Kommentar:
 Hauge som norske vekkelsers foregangsmann og motpol

 

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Årsmøteforedrag onsdag 3. mars 2021, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Lars Thøringsvei 10

Prof. Gudmund Hernes,
BI, FaFo

‘Den kognitive samfunnspakten:
Vil universitetene overleve det 21. århundre?’

Universitetene har aldri hatt en så sterk stilling som i dag – målt ved utbredelse, staber, studenter og innvirkning. Når nye farer skal møtes eller nye muligheter skal gripes, søker politiske myndigheter til universitetene for å utvide sin kontroll over det som skjer. Men universitetene er også urosentra, som myndigheter også gjerne vil kontrollere. Så aldri har universitetene vært så utsatt som nå. Det betyr at universitetenes autonomi og integritet anfektes, ikke bare ved ytre trusler, men også ved indre. Under det hele ligger det man kan kalle “den kognitive samfunnspakten” – normer som styrer hvordan saksforhold skal presenteres, diskuteres og utfordres. Her er sterke krefter i sving, også internt, som undergraver de høyere læresteder og den offentlige debatt. Er det noen grunner til optimisme?

 

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

preses