Vårens program

Onsdag 1. mars 2023, kl. 19:00

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Professor Boris Kruglikov

Institutt for matematikk og statistikk
UiT Norges arktiske universitet

Applications of Mathematics in Physics and Cosmology

This is a popularized science lecture of general interest.
The presentation will be held in English, discussion in Norwegian or English.

Bilde av Kruglikov, Boris

Professor Boris Krglikov. Photo: UiT

Abstract:

Mathematics is known as the language of science. Nobel prize winner in physics Eugene Wigner addressed «unreasonable effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences» and observed that mathematical structures help formulating physical theories and advancing in empirical predictions of experiments. In my lecture I will discuss applications of mathematics in physics and cosmology from General Relativity and Quantum Mechanics to modern physical theories. Among other things I will talk of the Nobel prize to Roger Penrose in 2020 and his Conformal Cyclic Cosmology scenario, a theoretical extension of the Big Bang model.

I will also discuss how this is related to conformal, projective and other abstract geometries that our group studies within GRIEG project SCREAM (Norway’s grant) in collaboration with the Center for Theoretical Physics in Warsaw (http://old.cft.edu.pl/grieg/index.html). I will briefly mention another project, where our group investigates complexity of mathematical structures, namely the UiT Aurora center MASCOT (https://uit.no/research/mascot).

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses


Tirsdag 28. mars 2023, kl. 18:30 

Årsmøte Academia Borealis

Saksliste kommer


Tirsdag 28. mars 2023, kl. 19:00 

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Professor em. Jon Hellesnes

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet

TOLERANSE VERSUS EINSRETTING

Eit stadig like aktuelt tema i politisk filosofi

Professor em. Jon Hellesnes. Photo: Kim E. Andreassen, UiB

Bak prinsippet om toleranse ligg det ein sterk intellektuell innsats basert på tunge erfaringar. Blant dei som har påverka utviklinga på dette feltet, er liberale politiske filosofar så som Benedict de Spinoza, John Locke, Kant, Constant, Tocqueville og John Stuart Mill, for å nemne nokre av dei viktigaste. Bakgrunnen for innsatsen deira var blant anna dei europeiske religionskrigane på 1500- og 1600-talet. Det å avfeie teoriane om toleranse som liberalt prat eller som filosofisk flisespikkeri er å demonstrere ei naiv tru på at moderne samfunn har løyst problemet som menneska har streva med ned gjennom tida. Problemet om fredeleg sameksistens mellom menneske med ulike livssyn og med ulike politiske grunnoppfatningar.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses