Archive for category Uncategorized

Medlemsmøte med program om Svalbard-traktaten onsdag, 12. februar 2020, kl. 1900

I anledning Svalbard-traktatens 100-årsjubielum, inviterer vi til medlemsmøte med både film og foredrag.
Se mer på siden ‘Neste medlemsmøte’ 

No Comments

Skrive-samling på gamle Nordlysobservatoriet

Like før jul hadde en gruppe fra Institutt for språk og kultur en skrive-‘retrett’ i det gamle Nordlys-observatoriet, der Academia Borealis disponerer plass. Ifølge Lene Antonsen, førsteamanuensis i samisk språk, var samlingen vellykket, og de trivdes svært godt i den historiske bygningen. De var i alt fem stykker som var samlet til felles skriveøkt i fem dager. Bildene i denne posten gir noen inntrykk fra arbeidet og lunsjene, som ble laget på minikjøkkenet i bygget.

Vi tar gjerne imot henvendelser fra flere av våre medlemmer om lån av lokalene til denne typen aktivitet.

No Comments

Harang-forelesning ved Rolf. A. Ims tirsdag 26.november 2019, kl. 1900

Harang-forelesning tirsdag 26.november 2019, kl. 1900 Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Rolf A. Ims Ved Institutt for arktisk og marin biologi Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet ‘Klimaoppvarmingen av nordområdene: Hva skjer med naturen?

Naturen i nordområdene påvirkes av klimaoppvarmingen. Eksempler på hva som allerede har skjedd, og hva dette betyr for artene og økosystemene i skog, på fjell og arktisk tundra vil bli demonstrert. Påvirkningene på naturen så langt er imidlertid små i forhold til de som kan forventes i løpet av dette århundre. Dette fremtidsperspektivet reiser viktige, men vanskelig spørsmål, både til forskning og økosystemforvaltning.  Kan de fremtidige naturendringer forutsies? Hvordan kan de best takles? Rolf A. Ims mottok i 2016 Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sammen med sin kollega Nigel Yoccoz.

Alle velkommen!

No Comments

Foredrag onsdag 25.09 kl 19.00 om Nordøst-passasjen og den nordlige sjøruten.

Sted: Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden,
Lars Thøringsvei 10

Prof.em. Jens Petter Nielsen
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Nordøstpassasjens / Den nordlige sjørutes historie: Rapport fra et internasjonalt prosjekt

Foredraget vil legge særlig vekt på norsk og svensk deltakelse i utforskningen og tidlig bruk av Den nordlige sjørute

og

Postdr. Jan Jakub Solski
Norsk Senter for havrett, Juridisk fakultet

The regulation of the Northern Sea Route, status, trends and international law

The presentation will discuss Russian historical and current practice in the regulation of navigation in Northern Sea Route in light of the relevant international law.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte.

Alle velkommen!

No Comments

Foredrag 23. mai: Universitetene – fra kulturinstitusjoner til (formelle) institusjoner

Invitasjon til medlemsmøte:

torsdag 23. mai 2019, kl. 1400-1530

UiT Norges arktiske universitet, Breivika SVHUM auditorium E-0101

prof. Turid Moldenæs  og førsteaman. Hilde Marie Pettersen

Institutt for samfunnsvitenskap,  UiT Norges arktiske universitet

Universitetene – fra kulturinstitusjoner til (formelle) organisasjoner

Vårt utgangspunkt er organisasjonsfaget og forskningen på de endringene som har skjedd med universitetene siden midten av 1980-tallet. Disse endringene har ført til at universitetene er blitt mer og mer lik en hvilken som helst annen organisasjon (og den generiske kategorien formell organisasjon). De er gått fra å være kulturinstitusjoner som bygger på bestemte verdier, til å bli organisasjoner. På den måten kan man si at man har ‘tuklet’ med universitetenes DNA eller arvestoff. I dette foredraget ønsker vi å illustrere noen av de paradoksale konsekvensene en slik ‘tukling’ har hatt, men også de muligheter vi ser for å gjenopprette noe av universitetenes DNA.

Foredraget vil bli strømmet. Se lenke her.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Møtet vil bli strømmet

No Comments

Video fra foredraget ‘‘Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål’

Du kan nå se video her av foredraget av
Prof. dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy, Det juridiske fakultet UiT Norges arktiske universitet
‘Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål’

No Comments

Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål

Foredrag ved

Prof. dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy

Det juridiske fakultet
UiT Norges arktiske universitet

onsdag 24. april 2019, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden

Sammendrag:
De viktigste avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål etter tusenårsskiftet vil bli presentert. Det blir redegjort for hvordan sakene ble avgjort, og det blir reist spørsmål om det er grunnlag for kritikk.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses

No Comments

Årmøteforedrag onsdag 20. februar

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi inviterer  til

Årsmøteforedrag
onsdag 20. februar 2019, kl. 1900

Sted: Den gamle observatorebygningen i Prestvannveien 36.

Prof. Rune Graversen,
Institutt for fysikk og teknologi

 Professor Kristoffer Rypdal
Institutt for matematikk og statistikk

UiT, Norges arktiske universitet

‘Er et klima i endring en utfordring vi kan håndtere?’

Klimaendringene har blitt en av vår tids største globale utfordringer. Temperaturen stiger, is på land og hav smelter og ekstremvær blir mer og mer vanlig. Vi vet også at med stor sannsynlighet er disse forandringene en konsekvens av menneskelig aktivitet på jorden. Hvordan kan vi forvente oss at klimaet endrer seg i fremtiden og hvilke muligheter har vi for å påvirke utviklingen?

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Velkommen!

Synnøve des Bouvrie,  Preses

‘Nordlysobservatoriet av 1928’: det lysegule bygget (her t.v.) vis à vis den brune  ‘funksjonærboligen’ nr 36 i Prestvannvegen. Innkjøring ved det blå-røde ‘Kongsberg’-skiltet.
Parkering ved mursteinsbygget på enden av Prestvannvegen (det gamle Nordlysobservatoriet)
Huset er gjenkjennelig ved det blå skiltet med navnet og historien. Se etter vårt symbol!

https://www.regjeringen.no/contentassets/134e6009f0b64f74bbe1647d4b7e005b/99340601_uit_nordlysobservatoriet.pdf

 

 

 

No Comments

Foredrag av Bernt Hagtvedt onsdag 12. desember 2018

Invitasjon til foredrag

onsdag 12. desember 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Bernt Hagtvet

Tidligere: Institutt for statsvitenskap,  Universitetet i Oslo

‘Intellektuell og moralsk dannelse – den forsømte arven ved norske universiteter. Hvordan møte en verden hvor religion og politikk fanatiseres og hvor vi oversvømmes av fake news?’

Internasjonaliseringen av universitetene reiser en rekke spørsmål av vidtrekkende betydning: Hva er forholdet mellom nasjonal arv og internasjonal kunnskapssøken? Hva er forholdet intellektuell dannelse/yrkesforberedelse? Hva er forholdet mellom universitetenes autonomi og press fra politikk og næringsliv om “nytte” og “impact”?

Hva menes med disse vimplene? Hvorfor skal flest mulig gå på universitetene? Hva skal til for å hjelpe de som kommer til kort?  Hvorfor står det så dårlig til med gjennomstrømmingen etter 15 år med “kvalitetsreform”? Hva kan universitetene gjøre i en tidsalder preget av fundamentalisering av politikk og religion? Hvorfor behøver universitetene byråkratiseres så voldsomt?

Dette er en del av de spørsmål Bernt Hagtvet vil berøre i sitt foredrag den 12. desember. Hagtvet var professor i statsvitenskap ved UiO inntil han ble fratatt stillingen fordi han fylte 70 år. Etter det har han vært gjesteprofessor ved Yale, mottatt Eilert Sundts forskningspris og er nå tilknyttet som professor II ved Bjørknes Høyskole i Oslo. Til våren kommer en bok om den spanske borgerkrigen. Han er fast skribent i Dag og Tid og spaltist i Aftenposten.

I 2011 var han medredaktør for samleverket Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon på Dreyers forlag i Oslo, en antologi på 800 sider som ved hjelp av bidrag fra mange fag forsøkte å reise en del grunnleggende spørsmål om universitetenes framtid. Han var også med i Dannelsesutvalget som avga sin innstilling i 2012.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte.

V e l k o m m e n!

No Comments

Åpent møte med foredrag onsdag 7. november

Invitasjon til Harangforedrag:

onsdag 7. november 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Marit Reigstad og Prof. Jørgen Berge

Arktisk og marin biologi,  Norges Fiskerihøgskole

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Hav i nord og mørke’

Havet i nord er i endring. Vi ser på mange måter konturene av et nytt Arktis, og behovet for kunnskap om dette nye Arktis i rask endring er økende. Forskningsprosjektene Arven etter Nansen og Polarnatt-prosjektet viser på hver sin måte hvordan vi gjennom nytenkning og ny teknologi kan snu opp ned på etablerte forestillinger og angripe komplekse forskningsutfordringer i nord.

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer etter foredraget.

Alle velkommen!

 

No Comments