Archive for category Uncategorized

Opptak av Elstad om boka ‘Tvangsevakueringa’

Du kan se foredraget på denne linken.

 

No Comments

Foredrag onsdag 2. desember med boklansering!

Nytt tidspunkt: onsdag 2. desember kl  19.00
Foredrag

Norges arktiske universitetsmuseum,i Rotunden. Lars Thøringsvei 10.

PÅMELDING:  https://uit.no/tavla/artikkel/708452/presentasjon_av_boka_tvangsevakueringaMed forbehold om endringer

Arrangementet strømmes også for de som ikke kan møte:
https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/e7bd66eb76ea4772b27edd0fa444cf661d

Presentasjon av boka Tvangsevakueringa

 av prof. emérita Ingunn Elstad,

UiT Norges arktiske universitet

Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 var ikkje først og fremst militær taktikk. Målet var å fjerne dei sivile. Det er hovudtråden i boka, som er kommen på Orkana Akademisk forlag. Dette er den mest fullstendige framstillinga til no av tvangsevakueringa hausten 1944, då Finnmark og Nord-Troms fekk ei anna historie enn resten av landet.

Kommentar ved prof. Stian Bones
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
UiT Norges arktiske universitet

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

No Comments

Strømming av årsmøteforedragene 14. oktober kl 19.00

Hvis du ikke kan møte på Tromsø Museum, bruk følgende link
for å se foredragene også i ettertid:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/4278f4c563934f1192dca570ff57f5491d

til å se foredragene

Prof. dr. juris Hans Petter Graver
Institutt for privatrett, UiO
og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi
og
Prof. dr. philos. Ørjan Olsvik
Institutt for medisinsk biologi, UiT

Hvordan kontrollere en pandemi, og
hvilke tiltak er innenfor Smittevernloven?

 

No Comments

Medlemsmøte med program om Svalbard-traktaten onsdag, 12. februar 2020, kl. 1900

I anledning Svalbard-traktatens 100-årsjubielum, inviterer vi til medlemsmøte med både film og foredrag.
Se mer på siden ‘Neste medlemsmøte’ 

No Comments

Skrive-samling på gamle Nordlysobservatoriet

Like før jul hadde en gruppe fra Institutt for språk og kultur en skrive-‘retrett’ i det gamle Nordlys-observatoriet, der Academia Borealis disponerer plass. Ifølge Lene Antonsen, førsteamanuensis i samisk språk, var samlingen vellykket, og de trivdes svært godt i den historiske bygningen. De var i alt fem stykker som var samlet til felles skriveøkt i fem dager. Bildene i denne posten gir noen inntrykk fra arbeidet og lunsjene, som ble laget på minikjøkkenet i bygget.

Vi tar gjerne imot henvendelser fra flere av våre medlemmer om lån av lokalene til denne typen aktivitet.

No Comments

Harang-forelesning ved Rolf. A. Ims tirsdag 26.november 2019, kl. 1900

Harang-forelesning tirsdag 26.november 2019, kl. 1900 Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Rolf A. Ims Ved Institutt for arktisk og marin biologi Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet ‘Klimaoppvarmingen av nordområdene: Hva skjer med naturen?

Naturen i nordområdene påvirkes av klimaoppvarmingen. Eksempler på hva som allerede har skjedd, og hva dette betyr for artene og økosystemene i skog, på fjell og arktisk tundra vil bli demonstrert. Påvirkningene på naturen så langt er imidlertid små i forhold til de som kan forventes i løpet av dette århundre. Dette fremtidsperspektivet reiser viktige, men vanskelig spørsmål, både til forskning og økosystemforvaltning.  Kan de fremtidige naturendringer forutsies? Hvordan kan de best takles? Rolf A. Ims mottok i 2016 Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sammen med sin kollega Nigel Yoccoz.

Alle velkommen!

No Comments

Foredrag onsdag 25.09 kl 19.00 om Nordøst-passasjen og den nordlige sjøruten.

Sted: Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden,
Lars Thøringsvei 10

Prof.em. Jens Petter Nielsen
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Nordøstpassasjens / Den nordlige sjørutes historie: Rapport fra et internasjonalt prosjekt

Foredraget vil legge særlig vekt på norsk og svensk deltakelse i utforskningen og tidlig bruk av Den nordlige sjørute

og

Postdr. Jan Jakub Solski
Norsk Senter for havrett, Juridisk fakultet

The regulation of the Northern Sea Route, status, trends and international law

The presentation will discuss Russian historical and current practice in the regulation of navigation in Northern Sea Route in light of the relevant international law.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte.

Alle velkommen!

No Comments

Foredrag 23. mai: Universitetene – fra kulturinstitusjoner til (formelle) institusjoner

Invitasjon til medlemsmøte:

torsdag 23. mai 2019, kl. 1400-1530

UiT Norges arktiske universitet, Breivika SVHUM auditorium E-0101

prof. Turid Moldenæs  og førsteaman. Hilde Marie Pettersen

Institutt for samfunnsvitenskap,  UiT Norges arktiske universitet

Universitetene – fra kulturinstitusjoner til (formelle) organisasjoner

Vårt utgangspunkt er organisasjonsfaget og forskningen på de endringene som har skjedd med universitetene siden midten av 1980-tallet. Disse endringene har ført til at universitetene er blitt mer og mer lik en hvilken som helst annen organisasjon (og den generiske kategorien formell organisasjon). De er gått fra å være kulturinstitusjoner som bygger på bestemte verdier, til å bli organisasjoner. På den måten kan man si at man har ‘tuklet’ med universitetenes DNA eller arvestoff. I dette foredraget ønsker vi å illustrere noen av de paradoksale konsekvensene en slik ‘tukling’ har hatt, men også de muligheter vi ser for å gjenopprette noe av universitetenes DNA.

Foredraget vil bli strømmet. Se lenke her.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Møtet vil bli strømmet

No Comments

Video fra foredraget ‘‘Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål’

Du kan nå se video her av foredraget av
Prof. dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy, Det juridiske fakultet UiT Norges arktiske universitet
‘Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål’

No Comments

Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål

Foredrag ved

Prof. dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy

Det juridiske fakultet
UiT Norges arktiske universitet

onsdag 24. april 2019, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden

Sammendrag:
De viktigste avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål etter tusenårsskiftet vil bli presentert. Det blir redegjort for hvordan sakene ble avgjort, og det blir reist spørsmål om det er grunnlag for kritikk.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses

No Comments