Arkiv for kategori Uncategorized

Opptak av foredraget ‘Konflikten i Ukraina’

kan ses her:

https://vimeo.com/693892386

 

mandag 28. mars 2022, kl. 1900

Lagmann Dr. juris Hanne Sophie Greve

Gulating Lagmannsrett, Bergen

Hun var 1998-2004  dommer ved Den europeiske menneskerettighets-domstolen i Strasbourg. Hun har etterforsket krigsforbrytelser i Det tidligere Jugoslavia, og blant annet vært assisterende beskyttelsesoffiser hos FNs Høykommissær for Flyktninger for flyktninger fra Myanmar. Hun har tatt sin dr.grad på en avhandling om kambodsjanske flyktninger.

‘Konflikten i Ukraina’

Det grunnleggende og dype skillet mellom rett og galt i et større perspektiv herunder akademisk etterrettelighet og sannhetssøken

Foto: Linn Maria Larsen/ARKIVET

Ingen kommentarer

Opptak av Qvigstad-forelesningen om Hans Nielsen Hauges nordnorgesreise i 1803

finner du tilgengelig på nettet her.

Qvigstadforelesning:

Førstelektor Linda Helén Haukland
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet

“Hans Nielsen Hauges nordnorgesreise i 1803

250-år etter hans fødsel 1771-1824″

I 1803 dro Hans Nielsen Hauge til fots, på ski og i egen jakt helt nord til Tromsø. Han var da kjent langt ut over landets grenser for sin lekmannsforkynnelse, sitt forfatterskap, entreprenørskap og som kjøpmann i Bergen. Hva skjedde på reisen og hvilke impulser ga Hauge til den videre utviklingen nordpå?

 

Førsteamanuensis PhD Rolf Inge Larsen,
Institutt for lærerutdanning, UiT, Norges arktiske universitet

Kommentar:
 Hauge som norske vekkelsers foregangsmann og motpol

Ingen kommentarer

Opptak av Gudmund Hernes’ foredrag i Academia Borealis er nå tilgjengelig.

Onsdag 3. mars 2021, kl. 1900
holdt

Prof. Gudmund Hernes, BI, FaFo
foredraget

‘Den kognitive samfunnspakten:
Vil universitetene overleve det 21. århundre?’

Link til opptak av foredraget.

Sammendrag:

Universitetene har aldri hatt en så sterk stilling som i dag – målt ved utbredelse, staber, studenter og innvirkning. Når nye farer skal møtes eller nye muligheter skal gripes, søker politiske myndigheter til universitetene for å utvide sin kontroll over det som skjer. Men universitetene er også urosentra, som myndigheter også gjerne vil kontrollere. Så aldri har universitetene vært så utsatt som nå. Det betyr at universitetenes autonomi og integritet anfektes, ikke bare ved ytre trusler, men også ved indre. Under det hele ligger det man kan kalle “den kognitive samfunnspakten” – normer som styrer hvordan saksforhold skal presenteres, diskuteres og utfordres. Her er sterke krefter i sving, også internt, som undergraver de høyere læresteder og den offentlige debatt. Er det noen grunner til optimisme?

Ingen kommentarer

Opptak av Elstad om boka ‘Tvangsevakueringa’

Du kan se foredraget på denne linken.

 

Ingen kommentarer

Foredrag onsdag 2. desember med boklansering!

Nytt tidspunkt: onsdag 2. desember kl  19.00
Foredrag

Norges arktiske universitetsmuseum,i Rotunden. Lars Thøringsvei 10.

PÅMELDING:  https://uit.no/tavla/artikkel/708452/presentasjon_av_boka_tvangsevakueringaMed forbehold om endringer

Arrangementet strømmes også for de som ikke kan møte:
https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/e7bd66eb76ea4772b27edd0fa444cf661d

Presentasjon av boka Tvangsevakueringa

 av prof. emérita Ingunn Elstad,

UiT Norges arktiske universitet

Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 var ikkje først og fremst militær taktikk. Målet var å fjerne dei sivile. Det er hovudtråden i boka, som er kommen på Orkana Akademisk forlag. Dette er den mest fullstendige framstillinga til no av tvangsevakueringa hausten 1944, då Finnmark og Nord-Troms fekk ei anna historie enn resten av landet.

Kommentar ved prof. Stian Bones
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
UiT Norges arktiske universitet

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Ingen kommentarer

Strømming av årsmøteforedragene 14. oktober kl 19.00

Hvis du ikke kan møte på Tromsø Museum, bruk følgende link
for å se foredragene også i ettertid:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/4278f4c563934f1192dca570ff57f5491d

til å se foredragene

Prof. dr. juris Hans Petter Graver
Institutt for privatrett, UiO
og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi
og
Prof. dr. philos. Ørjan Olsvik
Institutt for medisinsk biologi, UiT

Hvordan kontrollere en pandemi, og
hvilke tiltak er innenfor Smittevernloven?

 

Ingen kommentarer

Medlemsmøte med program om Svalbard-traktaten onsdag, 12. februar 2020, kl. 1900

I anledning Svalbard-traktatens 100-årsjubielum, inviterer vi til medlemsmøte med både film og foredrag.
Se mer på siden ‘Neste medlemsmøte’ 

Ingen kommentarer

Skrive-samling på gamle Nordlysobservatoriet

Like før jul hadde en gruppe fra Institutt for språk og kultur en skrive-‘retrett’ i det gamle Nordlys-observatoriet, der Academia Borealis disponerer plass. Ifølge Lene Antonsen, førsteamanuensis i samisk språk, var samlingen vellykket, og de trivdes svært godt i den historiske bygningen. De var i alt fem stykker som var samlet til felles skriveøkt i fem dager. Bildene i denne posten gir noen inntrykk fra arbeidet og lunsjene, som ble laget på minikjøkkenet i bygget.

Vi tar gjerne imot henvendelser fra flere av våre medlemmer om lån av lokalene til denne typen aktivitet.

Ingen kommentarer

Harang-forelesning ved Rolf. A. Ims tirsdag 26.november 2019, kl. 1900

Harang-forelesning tirsdag 26.november 2019, kl. 1900 Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Rolf A. Ims Ved Institutt for arktisk og marin biologi Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet ‘Klimaoppvarmingen av nordområdene: Hva skjer med naturen?

Naturen i nordområdene påvirkes av klimaoppvarmingen. Eksempler på hva som allerede har skjedd, og hva dette betyr for artene og økosystemene i skog, på fjell og arktisk tundra vil bli demonstrert. Påvirkningene på naturen så langt er imidlertid små i forhold til de som kan forventes i løpet av dette århundre. Dette fremtidsperspektivet reiser viktige, men vanskelig spørsmål, både til forskning og økosystemforvaltning.  Kan de fremtidige naturendringer forutsies? Hvordan kan de best takles? Rolf A. Ims mottok i 2016 Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sammen med sin kollega Nigel Yoccoz.

Alle velkommen!

Ingen kommentarer

Foredrag onsdag 25.09 kl 19.00 om Nordøst-passasjen og den nordlige sjøruten.

Sted: Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden,
Lars Thøringsvei 10

Prof.em. Jens Petter Nielsen
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Nordøstpassasjens / Den nordlige sjørutes historie: Rapport fra et internasjonalt prosjekt

Foredraget vil legge særlig vekt på norsk og svensk deltakelse i utforskningen og tidlig bruk av Den nordlige sjørute

og

Postdr. Jan Jakub Solski
Norsk Senter for havrett, Juridisk fakultet

The regulation of the Northern Sea Route, status, trends and international law

The presentation will discuss Russian historical and current practice in the regulation of navigation in Northern Sea Route in light of the relevant international law.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte.

Alle velkommen!

Ingen kommentarer