Arkiv for kategori Uncategorized

Foredrag 23. mai: Universitetene – fra kulturinstitusjoner til (formelle) institusjoner

Invitasjon til medlemsmøte:

torsdag 23. mai 2019, kl. 1400-1530

UiT Norges arktiske universitet, Breivika SVHUM auditorium E-0101

prof. Turid Moldenæs  og førsteaman. Hilde Marie Pettersen

Institutt for samfunnsvitenskap,  UiT Norges arktiske universitet

Universitetene – fra kulturinstitusjoner til (formelle) organisasjoner

Vårt utgangspunkt er organisasjonsfaget og forskningen på de endringene som har skjedd med universitetene siden midten av 1980-tallet. Disse endringene har ført til at universitetene er blitt mer og mer lik en hvilken som helst annen organisasjon (og den generiske kategorien formell organisasjon). De er gått fra å være kulturinstitusjoner som bygger på bestemte verdier, til å bli organisasjoner. På den måten kan man si at man har ‘tuklet’ med universitetenes DNA eller arvestoff. I dette foredraget ønsker vi å illustrere noen av de paradoksale konsekvensene en slik ‘tukling’ har hatt, men også de muligheter vi ser for å gjenopprette noe av universitetenes DNA.

Foredraget vil bli strømmet. Se lenke her.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Møtet vil bli strømmet

Ingen kommentarer

Video fra foredraget ‘‘Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål’

Du kan nå se video her av foredraget av
Prof. dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy, Det juridiske fakultet UiT Norges arktiske universitet
‘Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål’

Ingen kommentarer

Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål

Foredrag ved

Prof. dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy

Det juridiske fakultet
UiT Norges arktiske universitet

onsdag 24. april 2019, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden

Sammendrag:
De viktigste avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål etter tusenårsskiftet vil bli presentert. Det blir redegjort for hvordan sakene ble avgjort, og det blir reist spørsmål om det er grunnlag for kritikk.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses

Ingen kommentarer

Årmøteforedrag onsdag 20. februar

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi inviterer  til

Årsmøteforedrag
onsdag 20. februar 2019, kl. 1900

Sted: Den gamle observatorebygningen i Prestvannveien 36.

Prof. Rune Graversen,
Institutt for fysikk og teknologi

 Professor Kristoffer Rypdal
Institutt for matematikk og statistikk

UiT, Norges arktiske universitet

‘Er et klima i endring en utfordring vi kan håndtere?’

Klimaendringene har blitt en av vår tids største globale utfordringer. Temperaturen stiger, is på land og hav smelter og ekstremvær blir mer og mer vanlig. Vi vet også at med stor sannsynlighet er disse forandringene en konsekvens av menneskelig aktivitet på jorden. Hvordan kan vi forvente oss at klimaet endrer seg i fremtiden og hvilke muligheter har vi for å påvirke utviklingen?

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Velkommen!

Synnøve des Bouvrie,  Preses

‘Nordlysobservatoriet av 1928’: det lysegule bygget (her t.v.) vis à vis den brune  ‘funksjonærboligen’ nr 36 i Prestvannvegen. Innkjøring ved det blå-røde ‘Kongsberg’-skiltet.
Parkering ved mursteinsbygget på enden av Prestvannvegen (det gamle Nordlysobservatoriet)
Huset er gjenkjennelig ved det blå skiltet med navnet og historien. Se etter vårt symbol!

https://www.regjeringen.no/contentassets/134e6009f0b64f74bbe1647d4b7e005b/99340601_uit_nordlysobservatoriet.pdf

 

 

 

Ingen kommentarer

Foredrag av Bernt Hagtvedt onsdag 12. desember 2018

Invitasjon til foredrag

onsdag 12. desember 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Bernt Hagtvet

Tidligere: Institutt for statsvitenskap,  Universitetet i Oslo

‘Intellektuell og moralsk dannelse – den forsømte arven ved norske universiteter. Hvordan møte en verden hvor religion og politikk fanatiseres og hvor vi oversvømmes av fake news?’

Internasjonaliseringen av universitetene reiser en rekke spørsmål av vidtrekkende betydning: Hva er forholdet mellom nasjonal arv og internasjonal kunnskapssøken? Hva er forholdet intellektuell dannelse/yrkesforberedelse? Hva er forholdet mellom universitetenes autonomi og press fra politikk og næringsliv om «nytte» og «impact»?

Hva menes med disse vimplene? Hvorfor skal flest mulig gå på universitetene? Hva skal til for å hjelpe de som kommer til kort?  Hvorfor står det så dårlig til med gjennomstrømmingen etter 15 år med «kvalitetsreform»? Hva kan universitetene gjøre i en tidsalder preget av fundamentalisering av politikk og religion? Hvorfor behøver universitetene byråkratiseres så voldsomt?

Dette er en del av de spørsmål Bernt Hagtvet vil berøre i sitt foredrag den 12. desember. Hagtvet var professor i statsvitenskap ved UiO inntil han ble fratatt stillingen fordi han fylte 70 år. Etter det har han vært gjesteprofessor ved Yale, mottatt Eilert Sundts forskningspris og er nå tilknyttet som professor II ved Bjørknes Høyskole i Oslo. Til våren kommer en bok om den spanske borgerkrigen. Han er fast skribent i Dag og Tid og spaltist i Aftenposten.

I 2011 var han medredaktør for samleverket Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon på Dreyers forlag i Oslo, en antologi på 800 sider som ved hjelp av bidrag fra mange fag forsøkte å reise en del grunnleggende spørsmål om universitetenes framtid. Han var også med i Dannelsesutvalget som avga sin innstilling i 2012.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte.

V e l k o m m e n!

Ingen kommentarer

Åpent møte med foredrag onsdag 7. november

Invitasjon til Harangforedrag:

onsdag 7. november 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Marit Reigstad og Prof. Jørgen Berge

Arktisk og marin biologi,  Norges Fiskerihøgskole

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Hav i nord og mørke’

Havet i nord er i endring. Vi ser på mange måter konturene av et nytt Arktis, og behovet for kunnskap om dette nye Arktis i rask endring er økende. Forskningsprosjektene Arven etter Nansen og Polarnatt-prosjektet viser på hver sin måte hvordan vi gjennom nytenkning og ny teknologi kan snu opp ned på etablerte forestillinger og angripe komplekse forskningsutfordringer i nord.

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer etter foredraget.

Alle velkommen!

 

Ingen kommentarer

Medlemsmøte: torsdag 3. mai 2018, kl. 1900 Tromsø Museum

Invitasjon til medlemsmøte:
torsdag 3. mai 2018, kl. 1900

Tromsø Universitetsmuseum, Rotunden.
Lars Thøringsvei 10

Prof. emerita Gerd Bjørhovde

Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

og  prof. Terje Traavik

fhv. prof. ved UiT Norges arktiske universitet
og forskningssjef ved GenØk, Senter for biosikkerhet

samtaler om:

“Tilhørighet, uavhengighet, visjoner:
Er 2018-versjonen det universitetet i nord vi drømte om og strebet mot?”

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses

Ingen kommentarer

Årsmøte mandag 12.mars, kl. 1745-18.45

Sted:
Tromsø Museum (i Rotunden) Lars Thøringsvei 10, Tromsø

Dagsorden: 

  1. Åpning av årsmøtet
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning Årsberetning 2017
  4. Godkjenning Årsregnskap 2017
  5. Orientering om Fondsmidlene, Årlig rapport “Kometen, Nord-Norges forskningsfond”
  6. Valg av nytt styremedlem
  7. Innvalg av nye medlemmer
  8. Orienteringer, bl.a. Akademiets deltakelse i den nyopprettede Mohn-prisen, og Nordlysobservatoriehuset av 1928.
  9. Utvikling av Academia Borealis: medlemmene oppfordres til å komme med idéer og innspill!
  10. Eventuelt

Synnøve des Bouvrie                           Åshild Fredriksen,

preses                                                            generalsekretær

 

Ingen kommentarer

Historiens første Mohn-pris delt ut

Reportasje fra Mohn-prisutdelingen finner du her

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=559397&p_dim=88208

Ingen kommentarer

Utdeling av Mohn-prisen mandag 22. januar. Foredrag tirsdag!

Vi gjør oppmerksom på at Mohn-prisutdelingen vil finne sted i neste uke. Se følgende lenker:

Mandag 22.januar: Prisutdeling (for påmeldte til Arctic Frontiers)
https://uit.no/tavla/artikkel/538801/utdeling_av_mohnprisen_under_arctic_frontiers_201

Tirsdag 23.januar: Foredrag ved prisvinnerne.
https://uit.no/tavla/artikkel/546193/forelesninger_av_vinnere_av_mohnprisen_lecture

Ingen kommentarer