Neste møte

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

 

Foredrag onsdag 2. desember kl. 19.00
Norges arktiske universitetsmuseum,i Rotunden. Lars Thøringsvei 10.

PÅMELDING: https://uit.no/tavla/artikkel/708452/presentasjon_av_boka_tvangsevakueringa

Foredraget strømmes på:
https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/e7bd66eb76ea4772b27edd0fa444cf661d

Presentasjon av boka “Tvangsevakueringa”

av prof. emérita Ingunn Elstad
UiT Norges arktiske universitet

Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 var ikkje først og fremst militær taktikk. Målet var å fjerne dei sivile. Det er hovudtråden i boka, som er kommen på Orkana Akademisk forlag. Dette er den mest fullstendige framstillinga til no av tvangsevakueringa hausten 1944, då Finnmark og Nord-Troms fekk ei anna historie enn resten av landet.

Kommentar ved prof. Stian Bones
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
UiT Norges arktiske universitet

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

Preses