Neste møte

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

mandag 28. mars 2022, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Museumsalen. Lars Thøringsvei 10

Lagmann Dr. juris Hanne Sophie Greve

Gulating Lagmannsrett, Bergen

1998-2004  dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg
Hun har etterforsket krigsforbrytelser i Det tidligere Jugoslavia, og blant annet vært assisterende beskyttelsesoffiser hos FNs Høykommissær for Flyktninger for flyktninger fra Myanmar. Hun har tatt sin dr.grad på en avhandling om kambodsjanske flyktninger.

Konflikten i Ukraina

Det grunnleggende og dype skillet mellom rett og galt i et større perspektiv herunder akademisk etterrettelighet og sannhetssøken

Foto: Linn Maria Larsen/ARKIVET
Foto: Linn Maria Larsen/ARKIVET

Opptak av foredraget kan ses her:
https://vimeo.com/693892386

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!