Neste møte

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til medlemsmøte

torsdag 11. mai 2023, kl. 19:00

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Professor Tom Kristiansen

Ved Institutt arkeologi, historie og religionsvitenskap,
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Krig i verden – krig i Europa – krig på Nordkalotten – krig i Norge!

Vet vi mer og forstår vi mer om Norge i andre verdenskrig etter seks år med UiT-forskning?

Professor Tom Kristiansen. Foto: UiT

Det NFR-finansierte prosjektet «In a world of total war: Norway 1939–1945» ble avsluttet i 2022. Da ble også trebindsverket «Andre verdenskrig i nord» publisert. Foredraget vil presentere både forskningsprofilen i prosjektet og noen av de sentrale resultatene. Forskerne hadde som ambisjon å være tematisk og metodisk innovative. Framfor alt vil foredraget forsøke å ta temperaturen på norsk historieskrivning om andre verdenskrig, hvor myter, misforståelser og nyvinninger vandrer side om side.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses

Kort biografi:

Tom Kristiansen (f. 1953), er professor i moderne historie ved UiT Norges arktiske universitet. Han har tidligere vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier, Sjøkrigsskolen og Forsvarsmuseet og har vært gjesteforsker ved Militärgeschichtliches Forschungsamt i Freiburg og Oxord-Leverhulme Programme on the Changing Character of War. Kristiansen har vært forfatter og medforfatter på flere verk, blant annet Norsk forsvarshistorie, bind 3, 1905-1940 (2001), Tysk trussel mot Norge (2008), Marinens historie 1905 til 1960 (2010) og Forsvarsdepartementets historie 1814-1940 (2014). Han siste bok er biografien over general Otto Ruge (2019).