Neste møte

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til medlemsmøte tirsdag 19. desember 2023, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotundes. Lars Thørings veg 10

Professor Lisbeth Pettersen Wærp

Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

«Det er berre denne uroa»
Jon Fosses forfatterskap

Nobelprisen i litteratur gikk i 2023 til Jon Fosse, og i Svenska Akademiens annonsering av prisen var begrunnelsen Fosses «nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara». Hva kjennetegner forfatterskapet, hvordan er prosa- og dramatekstene komponert og hvordan inviteres vi til å lese dem?

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses