Neste møte

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

 

Qvigstadforelesning:

onsdag 21. april, 2021, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Lars Thøringsvei 10,

Førstelektor Linda Helén Haukland
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet

«Hans Nielsen Hauges nordnorgesreise i 1803»

250-år etter hans fødsel 1771-1824

I 1803 dro Hans Nielsen Hauge til fots, på ski og i egen jakt helt nord til Tromsø. Han var da kjent langt ut over landets grenser for sin lekmannsforkynnelse, sitt forfatterskap, entreprenørskap og som kjøpmann i Bergen. Hva skjedde på reisen og hvilke impulser ga Hauge til den videre utviklingen nordpå?

 

Førsteamanuensis PhD Rolf Inge Larsen,
Institutt for lærerutdanning, UiT, Norges arktiske universitet

Kommentar:
 Hauge som norske vekkelsers foregangsmann og motpol

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

preses