Æresmedlem Erik Haakon Egeberg

Prof. Emeritus Erik Haakon Egeberg ble  på årsmøtet i Academia Borealis 20. februar 2019 utnevnt til vårt første æresmedlem i Academia Borealis som en av grunnleggerne og i erkjennelse av hans mangeårige innsats i styret til Akademiets beste.

I den fullstendige begrunnelsen heter det:

Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskaps-Akademi (NNVA) ble formelt stiftet i januar 2001. På det tidspunktet hadde Erik Egeberg og Jan-Erik Solheim en stund diskutert hvorvidt tradisjonen fra ‘Komitéen for de vitenskapelige institusjoner i Tromsø’ burde føres videre (kortnavn ‘Kometen’; statuttene formulert i møtet 30.juni 1928, og godkjent av KUD 17. april 1929). Det opprinnelige ‘Kometen’ hadde ligget i dvale noen år ettersom Universitetet i sin oppbyggingsfase krevde all tid av de vitenskapelige ansatte.

I år 2000 modnet tanken om å nystarte et nettverk av vitenskapelig ansatte og 25. januar 2001 ble Nord-Norges vitenskapsakademi formelt stiftet. Initiativtakerne var Erik Egeberg, Toril Swan, Jan Erik Solheim og Helge Salvesen. Året etter ble navnet Academia Borealis valgt, med Nord-Norges vitenskapsakademi som undertittel.

På stiftelsesmøtet ble Erik valgt som første preses. Toril Swan var den første generalsekretær. Tove Bull som den gang var rektor sørget for at Universitetet forærte Akademiet dets hammer, og Toril Swan og Leiv Erik Breivik dets protokoll. Asgeir Brekke holdt det første foredraget.

Erik er altså en av initiativtakerne, og altså en av Akademiets founding fathers. Han utformet Akademiets statutter og har våket over dens vel og ve i alle år. Han har vært en pådriver for Akademiets arbeide og etter noen avløsninger vært mangeårig medlem i styret, frem til årsmøtet 12. mars 2018.

Den vitenskapsakademiske virksomheten i Nord-Norge har altså en lang og nesten uavbrutt tradisjon. Det har vært mye Eriks fortjeneste at denne tradisjonen har blitt holdt i hevd og at Academia Borealis har kunnet utvikle seg til et etterhvert omfattende nettverk av renommerte forskere som forsvarer Akademiets formål, iflg. Statuttenes § 2, ‘å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i samfunnet’.

Styremøtet fremmet 30. januar forslag på grunnlag av statuttenes § 5, og Årsmøtet fattet vedtaket i møtet 20. februar 2019 i Tromsø.