Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi

Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi ble grunnlagt 25. januar 2001, og har som formål  ‘å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i samfunnet’ (Statuttene, § 2). Vitenskapsakademiets virksomhet har hittil vært sentrert rundt foredrag der etablerte forskere presenterer sine forskningsresultater for en videre krets enn de nærmeste fagfellene. Foredragene blir fulgt av spørsmål og diskusjon som gir rom for dypere forståelse av temaet. Foredragskveldene er åpne for alle og blir annonsert i dagspressen, på vår nettsider og på facebook.

 

 

Styret har fra 2019 bestått av (fra venstre): Professor Jens-Ivar Nergård, professor Steinar Thorvaldsen,  professor Synnøve des Bouvrie (preses), professor Torsten Aslaksen og professor Åshild Fredriksen (generalsekretær). Vara professor Hallvard Tjelmeland var ikke til stede da bildet ble tatt.