Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi

Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi ble grunnlagt 25. januar 2001, og har som formål  ‘å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i samfunnet’ (Statuttene, § 2). Vitenskapsakademiets virksomhet har hittil vært sentrert rundt foredrag der etablerte forskere presenterer sine forskningsresultater for en videre krets enn de nærmeste fagfellene. Foredragene blir fulgt av spørsmål og diskusjon som gir rom for dypere forståelse av temaet. Foredragskveldene er åpne for alle og blir annonsert i dagspressen, på vår nettsider og på facebook.

Styret har fra 2018 bestått av (fra venstre): førsteamanuenis Rune Blix Hagen, Professor Åshild Fredriksen (generalsekretær), professor Synnøve des Bouvrie (preses), professor Steinar Thorvaldsen og professor Jens-Ivar Nergård.