Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi

Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi ble grunnlagt 25. januar 2001, og har som formål  ‘å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i samfunnet’ (Statuttene, § 2).

Academia Borealis er en videreføring av “Komiteen for de vitenskapelige institusjoner i Tromsø” som ble stiftet i 1928, et samvirke mellom Tromsø Museum (opprettet 1872), Vervarslinga i Nord-Norge (opprettet 1920) og Nordlysobservatoriet (flyttet fra Haldde i Alta og etablert i Tromsø i 1928). Komiteen ble uoffisielt kalt “Kometen” og forvaltet forskningsfond som var opprettet noen år tidligere med det eksplisitte målet å arbeide for et universitet i Nord-Norge. Disse fond ble utvidet betraktelig i 2000 og Academia Borealis fikk i 2003 samlet dem som “Kometen, Nord-Norges forskningsfond”.

Vitenskapsakademiets virksomhet har hittil vært sentrert rundt foredrag der etablerte forskere presenterer sine forskningsresultater for en videre krets enn de nærmeste fagfellene. Foredragene blir fulgt av spørsmål og diskusjon som gir rom for dypere forståelse av temaet. Foredragskveldene er åpne for alle og blir annonsert i dagspressen, på vår nettsider og på facebook.

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis – Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen er på 2 millioner kroner og deles ut hvert annet år, første gang i januar 2018.

 

Styret har fra 2019 bestått av (fra venstre): Professor Jens-Ivar Nergård, professor Steinar Thorvaldsen,  professor Synnøve des Bouvrie (preses), professor Torsten Aslaksen og professor Åshild Fredriksen (generalsekretær). Vara professor Hallvard Tjelmeland var ikke til stede da bildet ble tatt.