Fond

Academia Borealis forvalter et fond, “Kometen – Nord-Norges forskningsfond”.

Fondets formål er å støtte vitenskapelig arbeid, primært i og for Nord-Norge.

Fondet ble opprettet i 2003 ved en sammenslåing av “Nord-Norges Fond”, som ble opprettet ved gaver på kr 11.000 som i 1919 og 1920 ble skjenket av Vesterålens Dampskibsselskap, “Nord-Norges Universitet” som ble opprettet i 1919 ved en gave på kr 2.000 fra grosserer Hans A. Meyer, Mo i Rana og “Tromsø Forskerforenings fond” som ble opprettet i 2000 ved en gave på kr. 200 000 fra Tromsø Forskerforening i forbindelse med foreningens opphør og omorganiseringen av Norsk Forskerforbund.

Fondets urørlige kapital er på vel 1 million kroner. Årlig tillegges minst 10 % av fondets avkastning til kapitalen, som for øvrig kan forøkes med gaver.

Det lyses ut stipend annet hvert år, og støtte gis både til arbeid med doktorgradsprosjekt, annen forskning og til mastergradsarbeid. Det har vært gitt rene stipend, men også støtte til feltarbeid, andre reiser og innkjøp av nødvendig utstyr.