AcqVA Aurora in the news!

Read the article “Å være tospråklig kan beskytte hjernen din mot aldring” here (Norwegian only).