#4 Samle tankar – bruke hodet – sjå framover

Skrevet etter ADLab workshopen  på Bergsodden 13. februar 2020
Rikke Gürgens Gjærum

 

Ringen romma håp om ei anna framtid

Håp om ein anna ramme

 

Latter som lim

handtrykk som puls

 

Bindeledda mellom oss

vakle til tider

 

Men i augo dine

kjende eg ein kjelde

til framdrift

 

Bak dei elles så lukka gardinene

fann eg deg.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.