#10 Øyeblikk som betyr noe

Seminar Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg i regi av Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetsenteret, i samarbeid med Sykehjemsetaten i Oslo

  1. November 2021