All posts by draganalukic

#2 Gylne øyeblikk: Samskapende kreative samlinger

Dokumentasjon fra utstillingen “Gylne øyeblikk: Samskapende kreative samlinger” (26.08.2019-23.09.2019)
Dragana Lukić

Utstillingen markerte avslutningen på mitt feltarbeid på et sykehjem i Norge. Utstillingen besto av fotografier, objekter og forskningsnotater som viste og breskrev samskapende eksperimenter med teknikker som maling, tegning, toving, kollasj, origami og dekorasjon. Samlingene fant sted på et felles aktivitetsrom på sykehjemmet en gang i uka i perioden november 2018 til august 2019. I tillegg arrangerte jeg samlinger i lukkede avdelinger en til to ganger per uke. Beboere, helsepersonell, forskere og forskningsassistenter deltok.

Utstillingsåpningen inkluderte en kreativ porselensmalingssamling og som inspirasjon til å fortsette med tilsvarende samlinger ble det delt ut kort med motiver fra samlingene til frivillige assistenter.

Utstillingen var et samarbeid mellom sykehjemmet og Artful Dementia Research Lab ved UiT Norges arktiske universitet.

Alle bilder ©Artful Dementia Research Lab CC BY-NC-ND 4.0

 

 

 

 

#1 Feltnotattegninger

Dragana Lukić

Forskningsnotattegninger fra observasjonsperioden min på et sykehjem i Norge fra april til mai 2017. Jeg deltok på gruppesamlinger i sykehjemmets felles aktivitetsrom og på to lukkede avdelinger med mennesker som lever med demens.

Observasjonsperioden var en del av feltarbeidet mitt i ph.d.-prosjektet “Gylne øyeblikk: Samskapende kreative samlinger”.

© Dragana Lukić/ADLab CC BY-NC-ND 4.0