Tag Archives: forskning

#1 Feltnotattegninger

Dragana Lukić

Forskningsnotattegninger fra observasjonsperioden min på et sykehjem i Norge fra april til mai 2017. Jeg deltok på gruppesamlinger i sykehjemmets felles aktivitetsrom og på to lukkede avdelinger med mennesker som lever med demens.

Observasjonsperioden var en del av feltarbeidet mitt i ph.d.-prosjektet “Gylne øyeblikk: Samskapende kreative samlinger”.

© Dragana Lukić/ADLab CC BY-NC-ND 4.0