Tag Archives: kunstbasert forskning

#14 Å skape med havet

I samarbeid med den tverrfaglige forskningsgruppen Craft-lab og Sesimbra Maritime Museum organisierte Artful Dementia Research Lab i April 2024 en situert kunstintervensjon ved Festningen i Sesimbra. Formålet var å skape kunst og forskning sammen med en gruppe eldre mennesker, barn, besteforeldre, barnebarn, museumsansatte og kunstnerforskere. Aktivitetene var co-kreative i den forstand at det var en delt prosess, delt eierskap og fokus på inkludering, gjensidighet og relasjon. Kunstverkene er utstilt og vil gå inn i museets samling. Resultatene av prosjektet er dokumentert på nettet: https://oceancreations.weebly.com/.

#9 Nettverksmøte 7. – 8. juni 2021

Ny artikkel  fra laben ble presentert under digitalt nettverksmøte i Nordic Arts & Health Research Network meeting 7th – 8th June 2021.

Du kan lese artikkel her:  Mittner, L., Dalby, K., & Gjærum, R. G. (2021). Re-conceptualizing the gap as a potential space of becoming: Exploring aesthetic experiences with people living with dementia. Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 3(01–02), 63–74. https://doi.org/10.18261/issn.2535-7913-2021-01-02-06

Utdrag fra en visuell review:

©Aino Sutinen/Nordic Arts & Health Research Network