Čállinrávvagat

Sámi dieđalaš áigečállaga čállinrávvagat

Čállinrávvagiid galgá čuovvut earenoamáš dárkilit. Čálli ferte ieš divvut čállosa maŋŋel jus teaksta ii leat hábmejuvvon rávvagiid mielde.

Čállinrávvagat Word-fiilan (2015)
Čállinrávvagat PDF-fiilan (2015)

Word-templáhtta ja EndNote-stiila SDÁ várás

Sámi dieđalaš áigečála lea hábmen čállinrávvagiid maid maiddái sáhttá geavahit artihkalvuođđun (2015) ja gávdno maiddái EndNote-stiila (2014), mii lea oaivvilduvvon Sámi dieđalaš áigečállagii. Stiilla namma lea Aigecala, ja dan sáhtát viežžat dáppe. Dán siiddus gávnnat maid čilgehusa, mii čájeha mo stiila doaibmá Word-dokumeanttas, ja EndNote-girjerádjosa mas leat muhtun referánsaovdamearkkat.

Dieđut čálliide

Dieđalaš artihkkalat, girjeárvvoštallamat, ávvučállosat ja doavttirlogaldallamat mat fállojuvvojit Sámi dieđalaš áigečállagii, čállojuvvojit man nu sámegillii. Dat eai galgga leat almmuhuvvon ovdal eaige galgga leat jorgaluvvon mange eará gielas. Čállosat galget leat gielalaččat, stiillalaččat ja teknihkalaččat nu gárvvis go vejolaš, ja čálli galgá čuovvut rávvagiid mat leat Sámi dieđalaš áigečállaga ruovttusiiddus.

Áigečállagii fállojuvvon čállosiid mearkamearit oktan gaskkaiguin leat ná:

  • dieđalaš artihkkaliin 30 000 – 50 000 mearkka
  • árvvoštallamiin 10 000 – 15 000 mearkka
  • doavttirlogaldallamiin 15 000 – 20 000 mearkka
  • fágalaš muitosániin 10 000 – 15 000 mearkka

Čálli galgá ieš čielggadit tabeallaid, govaid ja eará dakkáriid vuoigatvuođaid ovdal go fállá artihkkala Sámi dieđalaš áigečállagii. Sámi dieđalaš áigečála ii mávsse bálkká čálliide, muhto sádde čállái ovtta gáhppálaga dan nummaris mas su čálus lea almmuhuvvon. Čállosat almmuhuvvojit sihke báberhámis ja elektrovnnalaš hámis áigečállaga neahttasiiddus.

Čállosat sáddejuvvojit elektrovnnalaččat doaimmahusčállái (ii pdf-fiilan).

Dieđalaš artihkkalat: Doaimmahus addá artihkkala giehtačállosa anonyma fágaguoimmi árvvoštallamii, ja čálli galgá váldit vuhtii árvvoštallamiid.

2015 rájes SDÁ šaddá oassin SIKORis, Sámi Internationála KORpusis, mii lea sámegielat teakstačoakkáldat maid UiT Norgga árktalaš universitehta ja Norgga Sámediggi leat čohkken, ja almmustuvvan artihkkalat ja čállosat biddjojit SIKORii: http://gtweb.uit.no/korp