Forfatterinstruks

Forfatterinstruks – Sámi dieđalaš áigečála

Forfatterinstruksen skal følges nøye. Forfatteren må selv redigere teksten hvis teksten ikke er skrevet etter forfatterinstruksen.

Forfatterinstruks – Word-format (2015 – på nordsamisk)
Forfatterinstruks – PDF-format (2015 – på nordsamisk)

Artikkelgrunnlag og EndNote-stil

Sámi dieđalaš áigečála har utarbeidet en forfatterinstruks som også kan brukes som artikkelgrunnlag (2015) og en EndNote-stil (2013) for tidsskriftet. Navnet på stilen er Aigecala. For å laste ned stilen, klikk her. På denne siden finner du også stilen illustrert i et pdf-dokument, samt et EndNote-bibliotek med eksempler på referanser.

Informasjon til forfattere

Vitenskapelige artikler, bokanmeldelser, prøveforelesninger/lektio og faglige minneord som trykkes i Sámi dieđalaš áigečála skal være skrevet på et av de samiske språkene. De skal ikke ha vært publisert tidligere eller være oversatt til samisk fra et annet språk. Teksten skal være så ferdig som mulig når det gjelder språk, stil og teknikk, og forfatteren skal følge forfatterinstruksen som finnes på nettsidene til Sámi dieđalaš áigečála.

Lengden inkludert mellomrom på bidrag tidsskriftet publiserer er:

  • Vitenskapelige artikler 30 000 – 50 000 tegn
  • Bokanmeldelser 10 000 – 15 000 tegn
  • Prøveforelesninger/lektio 15 000 – 20 000 tegn
  • Faglige minneord 10 000 – 15 000 tegn

Forfatteren har selv ansvaret for å avklare rettighetene til tabeller, bilder og annet før artikkelen tilbys Sámi dieđalaš áigečála. Sámi dieđalaš áigečála betaler ikke godtgjørelse til forfatterne, men sender forfatteren et eksemplar av det nummeret som vedkommendes artikkel trykkes i. Tidsskriftet publiseres både i papirformat og i elektronisk format på tidsskriftets nettside.

Bidrag og eventuelle bilder sendes elektronisk til redaksjonssekretæren (ikke pdf-fil).

Vitenskapelige artikler: Redaksjonen sender artikkelmanuset til en anonym fagperson for vurdering, og forfatteren skal ta hensyn til vurderingen.

Fra 2015 blir Sámi dieđalaš áigečála en del av SIKOR, Samisk Internasjonalt KORpus, som er en samling av tekster på samiske språk som er kompilert av UiT Norges arktiske universitet og Sametinget i Norge. Publiserte artikler og tekster legges inn i SIKOR: http://gtweb.uit.no/korp