Mákká Regnor

Artihkkalat Sámi dieđalaš áigečállagis:

Mákká Regnor 1999: Čearddalašvuohta ja giella 1800-logu dáža historjjálaš gálduin.  Sámi dieđalaš áigečála 1/1999.