Om Sámi dieđalaš áigečála

Sámi dieđalaš áigečála –  fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på samisk

Sámi dieđalaš áigečála er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer vitenskapelige artikler, bokanmeldelser, prøveforelesninger og faglige minneord på samisk. Tidsskriftet utgis av Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet og Samisk høgskole.

Sámi dieđalaš áigečála er i Norge godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2, mer informasjon på nettsidene til Database for statistikk om høgre utdanning. I Finland er Sámi dieđalaš áigečála godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 1, mer informasjon på nettsidene til Publikationsforumet.

Redaksjonskomiteen til Sámi dieđalaš áigečála inviterer forfattere til å sende inn vitenskapelige artikler og bokanmeldelser til Sámi dieđalaš áigečála. Innsendingsfristen for neste nummer er 31. august 2019. Artiklene skal være skrevet på et av de samiske språkene og forfatterinstruksen skal følges nøye. Artiklene sendes til redaksjonssekretæren.

Innsendingsfrist for artikler:

31. august 2019

29. februar 2020

Artikler kan også sendes inn utenom disse fristene.