Om Sámi dieđalaš áigečála

Sámi dieđalaš áigečála – fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på samisk

Sámi dieđalaš áigečála er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som publiserer vitenskapelige artikler, bokanmeldelser og prøveforelesninger til doktorgrad på samisk. Tidsskriftet utgis av Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet og Samisk høgskole. Første nummer ble publisert i 1994.

Sámi dieđalaš áigečála er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2 i Norge. Mer informasjon på nettsidene til Database for statistikk om høgre utdanning. I Finland er Sámi dieđalaš áigečála godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 1, mer informasjon på nettsidene til Publikationsforumet.

Redaksjonskomiteen til Sámi dieđalaš áigečála inviterer forfattere til å sende inn artikler til Sámi dieđalaš áigečála. Disse kan sendes inn året rundt. Artiklene skal være skrevet på et av de samiske språkene og forfatterinstruksen skal følges nøye. Artiklene sendes til redaksjonssekretæren.