SDÁ 1-2008: Girjeárvvoštallan: Fra noaidiens verden til forskerens

Anton Hoëm:
Fra noaidiens verden til forskerens. Misjon, kunnskap og modernisering i sameland 1715–2007.

Oslo, Institutt for sammenlignende kulturforskning:
Novus forlag. 2007. 531 s.

Árvvoštalli: Jan Henry Keskitalo (Sámi allaskuvla)

Viečča girjeárvvoštallama dás (pdf).