Sámi dieđalaš áigečállaga birra

Sámi dieđalaš áigečála lea sámegiel máŋggafágalaš dieđalaš áigečála mii almmuha dieđalaš artihkkaliid, girjeárvvoštallamiid, ávvočállosiid ja doavttirlogaldallamiid sámi servodaga, kultuvrra, giela, historjjá ja eará sámi ja eamiálbmogiid guoski fáttáid birra.  Áigečállaga almmuhit Sámi allaskuvla ja UiT Norgga árktalaš universitehta Sámi dutkamiid guovddáš ovttasbarggus. Vuosttaš nummar ilmmai 1994:s.

Sámi dieđalaš áigečála lea dieđalaš áigečállagiid ja lágádusaid Norgga registaris dohkkehuvvon almmuhankanálan mii addá 2. dieđalaš dási čuoggáid, ovdamearkka dihte Cristin-vuogádagas. Suoma publikašuvdnaregistaris lea Sámi dieđalaš áigečála
dásis 1.

Sámi dieđalaš áigečállaga doaimmahusgoddi bovde čálliid sáddet dieđalaš artihkkaliid ja eará namuhuvvon čállosiid Sámi dieđalaš áigečállagii. Dieđalaš artihkkaliid ja eará namuhuvvon čállosiid sáhttá sáddet sisa miehtá jagi.

Artihkkalat galget čállot man nu sámegillii, ja dat eai galgga leat jorgaluvvon eará gielain. Artihkkalat galget hábmejuvvot dárkilit Sámi dieđalaš áigečállaga čállinrávvagiid mielde. Artihkkalat sáddejuvvojit doaimmahusčállái.