Sjöberg, Lovisa Mienna

Artihkkalat Sámi dieđalaš áigečállagis:

Sara, Mikkel Nils & Lovisa Mienna Sjöberg 2022: Albmulaččat, ulddat ja nubbi áibmu. [English summary: Albmulaččat, ulddat and nubbi áibmu] – Sámi dieđalaš áigečála 2022: 31–53.