Guttorm, Vesa

Artihkkalat Sámi dieđalaš áigečállagis:

Guttorm, Vesa 2004: Relatiivakonstrukšuvnnaid lohkokongrueanssa birra. – Sámi dieđalaš áigečála 1/2004.

Guttorm, Vesa 2002: Relatiivakonstrukšuvnnaid semantihka birra. – Sámi dieđalaš áigečála 1/2002.

Guttorm, Vesa 1999: Relatiivasánit ja -cealkagat. – Sámi dieđalaš áigečála 1/1999.