Global Fever Orchestra

Global Fever Orchestra blander ulike uttrykksformer som joik, samiske trommer og sibirsk strupesang, fiolin, bratsj/islandsk fidle og cello til et distinkt og lett gjenkjennelig lydbilde. Komposisjonene er en fusjon av samisk joik og andre musikkformer fra urbefolkningen i polområdene. I denne musikken er det ikke ordene, men de hypnotiske melodiene og rytmene som er viktige.

Riksscenen  3.Oktober 2012 (Performing only in Oslo)
1. Sibirijá / Siberia- vassvik
2. Máddu / Bjørnen- trad
3. Árpa / Naturoid- vassvik
4. Áhpi / The Sea- vassvik
5. Siigát / Water Song- vassvik
6. Silba / Silver- vassvik
7. Ruomas / Varg- trad
8. Dolla / Fire Song- vassvik