Velkommen!

AKAD_logo

Akademikerforbundet er en av fagforeningene ved Universitetet i Tromsø. Medlemmene i Akademikerforbundet arbeider i hovedsak som administratorer, spesialister og ledere/mellomledere ved ulike avdelinger på universitetet.

Per i dag (29. september 2022) er vi 39 medlemmer, fordelt på mange fakulteter og enheter i Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. Hovedtyngden av medlemmene arbeider i sentraladministrasjonen og ved universitetsbiblioteket.

Tillitsvalgte på UiT er:
Hovedtillitsvalgt Marit Bull Enger, universitetsbiblioteket
marit.bull.enger@uit.no 77 64 46 49
1. vara hovedtillitsvalgt Gunhild Årnes Guttvik, Fellesadm
gunhild.guttvik@uit.no 77 62 32 85
2. vara hovedtillitsvalgt Espen Dybwad Kristensen, Fellesadm
espen.kristensen@uit.no 77 64 52 18 espen.kristensen@uit.no

I tillegg har vi plasstillitsvalgte ved universitetsbiblioteket
Plasstillitsvalgt Lars Figenschou lars.figenschou@uit.no 77 64 41 27
1. vara plasstillitsvalgt Grete Overvåg grete.overvag@uit.no 77 64 54 74
2. vara plasstillitsvalgt Tone Mikkelsen tone.mikkelsen@uit.no 77 64 67 82

Akademikerforbundet har drøyt 4900 medlemmer på landsbasis, tyngdepunktet av medlemsmassen er i kommunal og statlig sektor men vi har også en del medlemmer i helsesektoren og i privat sektor. For å kunne bli medlem, må du ha minst tre års universitets- eller høyskoleutdanning.

Akademikerforbundet er et UNIO-forbund, og er partipolitisk nøytralt.
Mer informasjon om Akademikerforbundet finner du på forbundets nettsider.

Leave a Reply