Velkommen!

AKAD_logo

Akademikerforbundet er en av fagforeningene ved Universitetet i Tromsø. Medlemmene i Akademikerforbundet arbeider i hovedsak som administratorer, spesialister og ledere/mellomledere ved ulike avdelinger på universitetet.

Per i dag (24. mai 2016) er vi 42 medlemmer, fordelt på mange fakulteter og enheter i Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. Hovedtyngden av medlemmene arbeider i sentraladministrasjonen og ved universitetsbiblioteket.

Tillitsvalgte på UiT er:
Hovedtillitsvalgt Jan Erik Frantsvåg, UB
jan.e.frantsvag@uit.no  77 64 49 50 / 995 06 207
Vara hovedtillitsvalgt Marit Bull Enger, UB
marit.bull.enger@uit.no 77 64 46 49
Vara hovedtillitsvalgt Gunhild Paulsdatter Guttvik, Helsefak
gunhild.guttvik@uit.no 77 62 32 85

I tillegg har vi plasstillitsvalgte ved UB
Plasstillitsvalgt Lars Figenschou
lars.figenschou@uit.no 77 64 41 27
Vara plasstillitsvalgt Sissel Helene Hansen
sissel.h.hansen@uit.no 77 64 46 89

Akademikerforbundet har drøyt 4500 medlemmer på landsbasis, tyngdepunktet av medlemsmassen er i kommunal og statlig sektor men vi har også en del medlemmer i helsesektoren og i privat sektor. For å kunne bli medlem, må du ha minst tre års universitets- eller høyskoleutdanning.

Akademikerforbundet er et UNIO-forbund, og er partipolitisk nøytralt.
Mer informasjon om Akademikerforbundet finner du på forbundets nettsider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *