Fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø

Fra og med 1. august 2013 fusjonerer Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Akademikerne har lokallag ved begge institusjoner og vi vil i perioden fram til fusjonen delta på felles informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter, samt bidra i arbeidsgrupper, undergrupper og faglige komiteer der det er aktuelt.

De frikjøpte tillitsvalgte deltar i felles IDF-møter. I tillegg har vi følgende representanter i de ulike gruppene:

Informasjon om fusjonen blir lagt ut fortløpende her: http://uit.no/fusjonen