Tillitsvalgte 2014 på UiT

Vi har nylig endret tillitsvalgte i Administrasjonen og vi har fått vår første tillitsvalgte på UB. Du kan se hvem som er tillitsvalgt på UiT på den oppdaterte oversikten over tillitsvalgte

For de som ikke har plasstillitsvalgte anbefaler jeg at du tar kontakt med noen av de tillitsvalgte i styret. Oversikt over styremedlemmer finner du på samme side.