Lokale forhandlinger høsten 2014

Informasjon om lokale forhandlinger høsten 2014 vil bli publisert på disse sidene så snart det foreligger en spesifisert tidsplan.

Om årets resultat
Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,98 prosent fra lønnstrinn 54 fra 1. mai, samtidig som det er satt av en pott på 1,75 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. august. Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent. Forhandlingene skal være gjennomført innen 31. oktober 2014.

Du kan lese mer om årets lønnsoppgjør i staten på Akademikerne sine hjemmesider.