Styret ved Akademikerne UiT 2015

Hvis du trenger å ta kontakt med noen av de hovedtillitsvalgte i Akademikerne ved UiT, så har du oversikten her:

Styret

Illustrasjonsfoto: To personser fører en samtale: Colorbox.com

  • Rådgiver Siri Johnsen, hovedtillitsvalgt, Samfunnsviterne (50% frikjøpt)
  • Universitetslektor Arne Gjengedal, nestleder, Tekna (30% frikjøpt)
  • Senioringeniør Thilo Bubek, styremedlem/hovedtillitsvalgt NITO (20% frikjøpt)
  • Rådgiver Geir-Bjarne Solborg Bendiksen , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Norges juristforbund
  • Førsteamanuensis Espen Sirnes , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Samfunnsøkonomene
  • Førsteamanuensis Gro Østli Eilertsen, styremedlem, Leger i vitenskapelige stillinger, Legeforeningen
  • Universitetslektor Dag Rørbakk, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Norsk lektorlag
  • Stipendiat Leif R. Rønning, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Den norske vetrinærforening
  • Førsteamanuensis Dag-Hugo Coucheron, styremedlem, Tekna/representant for vitenskapelige stillinger