Medlemsmøte lønnsoppgjøret og fusjonsarbeidet

Vi inviterer med dette våre medlemmer til et informasjonsmøte om lønn og fusjon fredag 5. juni kl 1315-1445.

Campus Alta: Møterom 1031
Campus Tromsø: Auditorium 3, Hus 6, Teorifagbygget

Agenda:

  • Informasjon om fusjonsarbeidet 2015 v/ Bjarte Toftaker, leder av fusjonssekretariatet og Ellen Karoline Dahl, representant for de ansatte ved UiT i Rektorrådet.
  • Informasjon om lønnsoppgjøret 2015 v/ hovedtillitsvalgt Siri Johnsen
  • Eventuelt

Påmelding innen torsdag 4. juni kl 15 på denne siden

Kontaktperson: Hovedtillitsvalgt Siri Johnsen