Alle innlegg av Siri Johnsen

Om Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017

Medlemsmøte lønnsoppgjøret og fusjonsarbeidet

Vi inviterer med dette våre medlemmer til et informasjonsmøte om lønn og fusjon fredag 5. juni kl 1315-1445.

Campus Alta: Møterom 1031
Campus Tromsø: Auditorium 3, Hus 6, Teorifagbygget

Agenda:

 • Informasjon om fusjonsarbeidet 2015 v/ Bjarte Toftaker, leder av fusjonssekretariatet og Ellen Karoline Dahl, representant for de ansatte ved UiT i Rektorrådet.
 • Informasjon om lønnsoppgjøret 2015 v/ hovedtillitsvalgt Siri Johnsen
 • Eventuelt

Påmelding innen torsdag 4. juni kl 15 på denne siden

Kontaktperson: Hovedtillitsvalgt Siri Johnsen

Styret ved Akademikerne UiT 2015

Hvis du trenger å ta kontakt med noen av de hovedtillitsvalgte i Akademikerne ved UiT, så har du oversikten her:

Styret

Illustrasjonsfoto: To personser fører en samtale: Colorbox.com

 • Rådgiver Siri Johnsen, hovedtillitsvalgt, Samfunnsviterne (50% frikjøpt)
 • Universitetslektor Arne Gjengedal, nestleder, Tekna (30% frikjøpt)
 • Senioringeniør Thilo Bubek, styremedlem/hovedtillitsvalgt NITO (20% frikjøpt)
 • Rådgiver Geir-Bjarne Solborg Bendiksen , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Norges juristforbund
 • Førsteamanuensis Espen Sirnes , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Samfunnsøkonomene
 • Førsteamanuensis Gro Østli Eilertsen, styremedlem, Leger i vitenskapelige stillinger, Legeforeningen
 • Universitetslektor Dag Rørbakk, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Norsk lektorlag
 • Stipendiat Leif R. Rønning, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Den norske vetrinærforening
 • Førsteamanuensis Dag-Hugo Coucheron, styremedlem, Tekna/representant for vitenskapelige stillinger

Lønnsforhandlinger ved UiT 2014

Fristene for å sende inn lønnskrav er passert, og det er ikke lenger mulig å sende inn krav. Lønnsforhandlingene vil finne sted i slutten av oktober, og alle som har søkt om lønnsøkning vil få informasjon om resultatet av forhandlingene når protokoll for forhandlingene er klar.

Ta kontakt med din forhandlingsleder, dersom du  har spørsmål:

Lokale forhandlinger høsten 2014

Informasjon om lokale forhandlinger høsten 2014 vil bli publisert på disse sidene så snart det foreligger en spesifisert tidsplan.

Om årets resultat
Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,98 prosent fra lønnstrinn 54 fra 1. mai, samtidig som det er satt av en pott på 1,75 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. august. Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent. Forhandlingene skal være gjennomført innen 31. oktober 2014.

Du kan lese mer om årets lønnsoppgjør i staten på Akademikerne sine hjemmesider.

Frikjøpte tillitsvalgte april-desember 2013

I perioden 1. april 2013 til og med 31. desember 2013 vil følgende tillitsvalgte representere Akademikernes medlemmer på sentrale informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter

Siri Johnsen er i permisjon for å utføre vervet som nestleder av Samfunnsviterne, samt være omstillingstillitsvalgt for Akademikerne i stat.

Fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø

Fra og med 1. august 2013 fusjonerer Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Akademikerne har lokallag ved begge institusjoner og vi vil i perioden fram til fusjonen delta på felles informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter, samt bidra i arbeidsgrupper, undergrupper og faglige komiteer der det er aktuelt.

De frikjøpte tillitsvalgte deltar i felles IDF-møter. I tillegg har vi følgende representanter i de ulike gruppene:

Informasjon om fusjonen blir lagt ut fortløpende her: http://uit.no/fusjonen

 

Vil du være med? Lunsjforedrag om Akademikerne og vår lønnspolitikk

sandwich
Det blir servert snitter, jus og kaffe

Onsdag 28. november kl 12-13, rom TEO 5502

Kl. 12:00         Hvorfor skal du være med i en Akademikerne-forening? Og hvilken medlemsforening passer for deg? v/ Hovedtillitsvalgt Siri Johnsen, Akademikerne

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 163 000 medlemmer.

Har du lyst å vite mer om hva Akademikerne står for, og hvorvidt et medlemskap i en av våre foreninger kan være noe for deg?

Tilstede på arrangementet er også tillitsvalgt Espen Sirnes i Samfunnsøkonomene og hovedtilitsvalgt i NITO Johanne Størkersen. 

Kontaktperson: Siri Johnsen, siri.johnsen@uit.no, Mobil: 95204710