Header image.

Dag 3

Dag 3 

Onsdag 12.06.2019

Den tredje dagen fortsatte der den forrige slapp med videre systematisk lagavdekning på hovedfeltet.

Undertegnede var de første ut til å prøve seg på å samle inn data ved bruk av totalstasjonen. Dette er et instrument som blir benyttet for ekstremt presis måling av avstand og høyde. Selve totalstasjonen består av et robotisk kamera som optisk følger en bærbar prismestang med en kontrollpad som brukes til å fjernstyre totalstasjonen. Totalstasjonens computer kalkulerer og triangulerer den innsamlede dataen i sanntid. Dette er et av arkeologenes nyttigste hjelpemidler. Tidligere var arkeologer avhengige av vinkelmålinger og Pythagoras for å beregne at utgravingsfeltet stemte med dimensjonene som ble utredet i planleggingsfasen. Totalstasjonen hjelper også stort under dokumentasjonsfasen da den topografiske dataen som bli innsamlet kan settes i system for å skape tredimensjonale kart over lokaliteten.

Som en kjapp innføring i datainnsamling fikk vi i oppgave å kartlegge yttergrensene på en nærliggende tuft. Her satte vi prismestanga på punkter langs tuftens perimeter og gjorde målinger. Hvert punkt var omtrent 30cm fra hverandre. Senere gikk vi over funnene fra gårsdagen og gjorde presise målinger av hvor de ble funnet i topografien. Hele feltet kan ved hjelp av totalstasjonen måles med 0.8 millimeters presisjon.

Med tanke på lokalitetens natur som markedsplass er det høyst trolig mer aktivitet enn akkurat kun ved selve tuftene. Ekskursjonen har derfor fått tillatelse av sametinget til å grave ti (10) sjakter på 1m x 1m i håp på å kartlegge større deler av området tidligere aktivitet. I dag grov vi ut den første av disse sjaktene. Den lå omtrent åtte meter fra hovedfeltet. Etter avtorving kom det frem flere lag med flygesand og gammel strand som gikk nesten en meter ned i jorda. Selv om den første sjakten var fattig på funn gir stratigrafien viktig innsikt i hva vi kan forvente videre på utgravingen.

Det siste vi gjorde var å registrere dagens funn ved hjelp av totalstasjonen som tidligere nevnt. Dagens funn var rike og varierte, de spennende funnene som ble gjort var blant annet en stor mengde takpapp, en sardinboks og en rekke knust moderne vindusglass. Tuftenes utforming med omkranset grop har gjort dem attraktive som dump i nyere tid. Dette blir støttet opp av et område på tuftegulvet med sterke tegn på menneskelig aktivitet fra 60-/70-tallet på det øverste laget.

 

Forfattere: Ingar Moen Johnsen og Henrik Schneidereit Salomonsen

 

Comments are closed.