Header image.

Dag 5

Dag 5

14.06.19

Dagens arbeidsoppgaver for forfatterne var registrering av dagens funn og sjakt ved hjelp av prisme tilkoblet totalstasjonen. Dette for å systematisk registrere nøyaktig lokalitet for hvert enkelt funn, både horisontalt og vertikalt lag for lag. Som de siste dagene har vi også fortsatt med systematisk lagavdekking og skraping for å finne frem til forskjellige lag nedover i tuftene. Vi har begynt å nærme oss noe som fremstår som steril grunn mellom de to hustuftene i utgravingsfeltet, så derfor har hovedfokuset skiftet mot å grave oss nedover lag for lag i veggtuftene.

På dag 5 begynner strukturene å bli synligere på «hovedfeltet», over de siste dagene har det vært rullert på systematisk lagavdekning og vi kommer oss ned til det som fremstår som hele og sammenhengende torvlag i veggene som dokumenteres for de fjernes for videre graving. Det er også i tuftene blitt avdekket bevarte lag med never som mulig kan stamme fra taket på tuften. Resten av dagens funn var blant annet del av et dyreskjelett med merker fra kniv, flere metallbiter, konsentrert ansamling av fiskebein.

Formidlingen av hva vi holder på med er en del av grunnlaget for denne bloggen men på lik linje er inkluderingen av lokalbefolkning og de interesserte viktig for et større perspektiv. Førstehåndsberetninger og historier fortalt over generasjoner kan hjelpe den arkeologiske slutningen i veldig stor grad. Fredag 14.06 inviterte vi til «åpen dag», av besøkende var en ungdomsskoleklasse og forbipasserende. I feltet fikk de en innføring i metodikk, stratigrafien og muligheten til å se på noen av funnene fra utgravningen, blant disse en krittpipe. Såldingsstasjonen var populær blant de yngste av besøkende.

 

Foto 1: Registrering av funn, prismestaven loggfører nøyaktig funnsted til totalstasjonen.

Foto 2: Fotografering av sjakt 1×1 m. 3x mann

 

Foto 3: Registrering av sjakt med prisme tilkoblet totalstasjon, millimeterklarering.

 

Til nå har vi gravd frem flere interessante objekter, men vi er bare halvveis i utgravingen. Vi skal videre grave blant annet en sjakt på 1x7m og vi skal videre utgrave «hovedfeltet» og har nok flere spennende funn i vente.

Forfattere: Pia Jensen Tjærandsen og Magnus Løge

 

Comments are closed.