Header image.

Dag 8

Dag 8:

Mandag 17.06.2019

Ny uke nye muligheter. Dagen startet med en solid frokost bygget på stå-på-vilje og «restekjærlighet». Gode og mette fortsatte vi å jobbe oss metodisk gjennom torvveggene på hovedfeltet. I tillegg til dette gravde vi en prøvesjakt på 1m x 4m på en av tuftene på motsatt side av veien. Tuften ble valgt på grunn av dens rette og klare voller. Områdets historie kan vitne om aktivitet fra mange av verdens tidsaldre, akkurat denne tuften var det spørsmål rundt om hvorvidt den var fra nyere tid og den tyske aktiviteten som har preget flere steder i dette området eller om den kan knyttes til den gamle markedsplassen i Skibotn.  Dessverre gå ikke undersøkelsen noen klare resultater som indikerer at det har vært en hustuft fra 15 – 1600 tallet slik vi håpet. Vi fant store mangler på kulturlag i prøvesjakten som tyder på at strukturen høyst trolig stammer fra nyere tid. Muligens tysk aktivitet fra andre verdenskrig. Vi fant likevel et noe spennende funn i form av en uidentifest plastpose og i samme kontekst lå også et antatt svensk innpakningspapir til en våtserviett. Mulig 90 talls.

Det er viktig for arkeologisk arbeid å kunne forlate området noenlunde slik det var da vi kom til det. Derfor fyller vi inn masse som er tatt ut og legger torv lag tilbake over feltet vi utgraver.  For å kunne identifisere arkeologiske utgravinger kan en se etter puslespill i terrenget som oppstår etter at vi har spilt tetris med torva vi har avdekket. Selv om arkeologi er tuftet på såkalte destruktive metoder ønsker vi å etterlate oss naturen slik vi fant den i den grad det er mulig

I hovedfeltet åpenbarte det seg ny innsikt i tuftenes historie. En rekke stolper i vollen i retning trafikkveien åpner for spørsmålet om hvor mye av tuften som er blitt ødelagt under konstruksjonen av E6. Den nye informasjonen kan vise til at det vi graver ut er større enn først antatt. Det er heldigvis bare mandag og vi har flere dager å undersøke dette nærmere. Våre to tufter i hovedfeltet begynner å ligne mindre og mindre på hverandre og det arkeologiske arbeidet blir mer spennende for hver dag som går.

 

forfattere: Ingar Moen Johnsen og Henrik Schneidereit Salomonsen

Comments are closed.