Header image.

Helg

Dag 6
15.06.19

 

Heisan bloggen! Nå sto lørdagen for tur, i dag fortsatte vi med besøks dag, rettere sagt åpen dag for publikum. Siden halve gruppen dro hjem var det oss som skulle ta oss av folkemassene. Vi begynte dagen kl. 10.00 med forberedelser på feltet. Hvor vi ble delt opp i ulike stasjoner for å formidle kunnskap om felte og våre arkeologiske funn, Åpen dag varte fra 11.00 til 14.00. Den første stasjonen som folkemassene møtte var velkomstkomite stasjonen hvor oppgaven var å formidle lokalhistorien til felte. De fortalte om de historiske skriftlige kildene som omhandlet området vi utgraver. Området ble benyttet som en marked plass men ble flyttet i 1820, på grunn av meget mye vind i området som, skapte problemer for transport av varer via skip. Samt ble besøkene vist dronebilder over området, hvor flere tufter kan ses. En annen stasjon viste arkeologisk utgraving i aksjon, hvor publikumet kunne gå inn å oppleve feltet. Stille spørsmål og diskutere med arkeologen Thomas.

 

(Stasjon 1 velkomstkomite) I tillegg til dette ble det vist funn fra utgravingen. Her var det blant annet krittpiper som vi dessverre ikke har noen absolutt datering på, men krittpipene viste tegn til å være masseprodusert, noe som kanskje kan korrespondere til ca. 1800 tallet. Det ble også vist spiker, kobbertråd, en elektrisk kobling og en ubrukt patron.
Vi hadde også solding av jord på en stasjon, som viste seg å være svært attraktivt for barna som kom på besøk. Forhåpentligvis gjorde dette inntrykk på dem, kanskje har vi framtidige arkeologer. I tillegg til en fantastisk besøksdag fikk vi hos Asle Tveitnes og Anfrid Trollvik som var innom invitasjon på middag på søndag som passet godt til vår planlagte ekskursjon til Ankerlia i Kåfjord

Dag 7
16.06.19
På søndag dro vi på vår planlagte ekskursjon til Kåfjord. Hvor vi skulle besøke Holmenes gård og deretter dro vi til Ankerlia for å se på de forlatte ruinene av gruvedrift, som pågikk i området fra 1898-1919. Men før vi nådde gruvene besøkte vi Holmenes sjøsamiske gård hvor vi ble guidet av Asle Tveitnes. Gården ble benyttet fra 1850 til ca. 1960. Asle Tveitnes fortalte om lokale håndverk tradisjoner samt historier fra gården. For eksempel ble brønnen overfalt av mus om vinteren og ifølge muntlige fortelling ble det brukt fisk nede i brønnen for å spise musen.

(Hus på Holmenes sjøsamiske gård)

(Fortelling om lokale veving tradisjoner)

Vi reiste deretter til Ankerlia hvor vi fikk muligheten til å se på ruinene til gruvedriften. Her var det blant annet ruiner fra bolighus til arbeiderene samtidige lå det flere ruinene fra blant annet smeltehytta, direktørbolig og et forlatt laboratorium. Området er relevant for industriell arkeologi på grunn av moderne aktivitet. Veldige lite av kulturområder som tidligere har omhandlet industri har blitt arkeologisk undersøkt. Vi reiste videre til Asle Tveitnes og Anfrid Trollvik for middag og etter en koselig kveld dro vi tilbake til feltstasjonen.

(Ruiner på Ankerlia, gruvedrift)

(Ruinere fra gruvedrift)

Forfattere Thomas Gustavsen og Maria Winther Sørensen

Comments are closed.