Header image.

Dag 11 innspurten

Som alle de andre dagene begynte vi på felt kl. 09.15. I dag var det den siste innspurten før vi skal fylle igjen feltet og avslutte prosjektet. Mye av aktiviteten besto av å ta jordprøver, hvor noen benytter jordbor i området rundt feltet for å samle opplysninger om jorden. I tillegg så hadde vi en fortsettelse av jordprøver på hovedfeltet.

(Jordprøver på hovedfeltet)

Mye av dagens arbeid ble dedikert til å skaffe en profil av stratigrafien. Dette ble oppnådd med å grave ned noen meter på begge sidene av hovedfeltet. Etter ryddingen av profilen ble det tatt forskjellige jordprøver fra lagene samt ble det tatt fotogrammetri av lagene for dokumentasjon. Det ble også senere tatt ut fire pollenprøver på hver side av de to profilene. Samt ble det også tatt en større jordmasse fra torv veggene som skulle bli sendt til Storbritannia for å undersøke om det finnes fossile insekter i jordmassen. Dette kan fortelle om potensielle bruk funksjoner av huset. Dette kommer av at noen insekter trives godt i forskjellige miljøer, hvor matprodukter kanskje har blitt lagret, som da har tiltrukket insekter til stedet.

(Forberedelser til profil av lagene)

I tuften til venstre ble arbeidet ferdiggjort. Det ble ryddet og tatt profil av veggene med fotogrammetri og fullført dokumentert også til slutt sjakten blitt fylt igjen.
Vi skulle også fortsette dokumentasjonen av trestolpene i østtuften. Hvor vi etter en lang dag fikk dokumentert å samlet inn resten av det arkeologiske dataene.

(Indiana Hemingway, dokumentering av trestolper i stolpehull)

Morgendagen blir vi for det meste å avslutte, ved å fylle igjen feltet, få på tovet og rydde oss vekk til Tromsø.

 

Forfatter: Thomas Gustavsen og Maria Winther Sørensen

Comments are closed.