Header image.

Archive

Dag 11 innspurten

Som alle de andre dagene begynte vi på felt kl. 09.15. I dag var det den siste innspurten før vi skal fylle igjen feltet og avslutte prosjektet. Mye av aktiviteten besto av å ta jordprøver, hvor noen benytter jordbor i området rundt feltet for å samle opplysninger om jorden. I tillegg så hadde vi en Read More

Dag 10

Dagen i dag har vært variert og spennende, hvor de fleste av studentene har rullert mellom de forskjellige arbeidsoppgavene. vi har fortsatt med utgravingen av hovedfeltet, åpnet en ny sjakt og mange jordprøver er blitt tatt. Tabell av funn med funnsted og en timelapse video av dagens arbeid på hovedfeltet finner du til slutt i Read More

Dag 9 “Ikke tull med hull – jordprøver”

Heia alle bloggvenner og bekjente!   Dagen i dag fortsatte med videre utgraving og fjerning av de gamle torvlagene. Været i dag var ikke like solfylt som gårsdagens, samt at hele Skibotns myggbestand fant veien fram til oss. I tillegg til utgravingen skulle det også tas 250 jordprøver på området, som senere skal analyseres for Read More

Dag 8

Dag 8: Mandag 17.06.2019 Ny uke nye muligheter. Dagen startet med en solid frokost bygget på stå-på-vilje og «restekjærlighet». Gode og mette fortsatte vi å jobbe oss metodisk gjennom torvveggene på hovedfeltet. I tillegg til dette gravde vi en prøvesjakt på 1m x 4m på en av tuftene på motsatt side av veien. Tuften ble Read More

Helg

Dag 6 15.06.19   Heisan bloggen! Nå sto lørdagen for tur, i dag fortsatte vi med besøks dag, rettere sagt åpen dag for publikum. Siden halve gruppen dro hjem var det oss som skulle ta oss av folkemassene. Vi begynte dagen kl. 10.00 med forberedelser på feltet. Hvor vi ble delt opp i ulike stasjoner Read More

Dag 5

Dag 5 14.06.19 Dagens arbeidsoppgaver for forfatterne var registrering av dagens funn og sjakt ved hjelp av prisme tilkoblet totalstasjonen. Dette for å systematisk registrere nøyaktig lokalitet for hvert enkelt funn, både horisontalt og vertikalt lag for lag. Som de siste dagene har vi også fortsatt med systematisk lagavdekking og skraping for å finne frem Read More

Dag 4 “Moose on the loose”

Dag 4 Torsdag 13.06.2019 Hei alle lesere <3 Etter å ha avsluttet gårsdagen med å lese inn magnetisk susceptibilitet for å se spor etter menneskelig aktivitet, ble det lagt presenning over området for best mulig bevaring til neste økt med utgraving. Vi startet dagen i dag noe annerledes enn de tre foregående og den utartet Read More

Dag 3

Dag 3  Onsdag 12.06.2019 Den tredje dagen fortsatte der den forrige slapp med videre systematisk lagavdekning på hovedfeltet. Undertegnede var de første ut til å prøve seg på å samle inn data ved bruk av totalstasjonen. Dette er et instrument som blir benyttet for ekstremt presis måling av avstand og høyde. Selve totalstasjonen består av Read More

Dag 1 og 2

Dag 1 Mandag 10.06.2019 Heia bloggen! Vi kjørte fra Tromsø klokken halv ni og ankom Skibotn feltstasjonen i elvetiden. Der fikk vi studenter udelt øverste hytte (Hytte A), med guttene på venstre side og jentene på høyre. Vår lærer Gørill Nilsen og hennes hund Rudolf campet på utsiden. Vi ble delt opp i to matgrupper, Read More