Feltkurs 2023: Dag 3

Vi startet kl 09.00 om morgenen, og tok opp arbeidet der vi avsluttet i går med fjerning av piggtråd og tok fatt på videre overflaterensking av den store brakketufta. Det ble gravd ned til den originale gulvflata. I forbindelse med dette arbeidet ble det utover dagen oppdaget spikere som antagelig stammer fra piggtrådgjerdet; flere metallkramper, samt noen mindre vindusglasskår.

Fjerne noen siste rester av piggtråd

I tillegg til det jobbet to personer videre med framgraving av trappa. I løpet av dagen kom den stadig bedre til syne, selv om den var uten steinlegging, dvs. bare gravd og utformet med spade. En tredje gruppe fortsatte med den utvidete prøveruten og fikk registrert og kartlagt funnene med totalstasjonen. Det dreide seg hovedsakelig om glasskår og metallremser. Disse ble samlet i funnposer med klar markering av innholdet. Til tross for funnmengden var stratigrafien ikke dypt og etter fjerning av glasset nådde vi ganske snart sterilt grunn. Altså ingen så stor søppelgrop som håpet.

Tynne metallplater fra en søppeldunk

Videre ble to nye studenter opplært i bruken av totalstasjonen. Etter opplæringa satte de i gang med innmåling av nye strukturer på området, blant annet flere prøveruter, stolpehull, groper og fremrenskete enkeltfunn. Dessuten utførte disse to MS-målinger (magnetisk susceptibilitet) for kartlegging av ytterlige mulige strukturer/aktivitetsområder. Arealet de målte hadde blitt markert med flere lange målebånd i forkant. I dette området ble det så gjort systematiske målinger for hver 2 meter.

MS-innmålinga er i gang

Den ovenfornevnte metoden (M-S) hadde vi blitt introdusert til kvelden før under en kortere forelesning etter middagen. Måling av magnetisk susceptibilitet går ut på å finne ut hvor magnetisk et avgrenset jordareale blir når det utsettes for et eksternt magnetfelt. Dette er en nyttig metode for arkeologien siden mange bergarter i jordsmonnet endrer magnetiseringsevnen gjennom oppvarming. Derfor kan målinga av store områder og etterfølgende kartlegging av resultatverdiene brukes til å påvise aktivitetsområder, som for eksempel brenning av bål.

I samme forelesning fortalte en av prosjektlederne også om Sværholt, en interessant tysk stilling fra andre-verdenskrig her i Nord-Norge. I tillegg fikk vi vist potensialet av jordkjemiske analyser for 2.VK-lokaliteter ved en gjennomgang av utgravingsrapporten av Kalvik fangeleir. Særlig interessant er eksempelvis høye fosfatverdier fordi disse oppstår på steder på grunn av forekomsten av organiske stoffer. Dermed kan de indikere steder som toalettet.

Om ettermiddagen ble det åpnet en antatt søppelgrop, som viste seg å være fra nyere tid. Innholdet var nemlig to vaffelmiksposer og mer lignende matlagingsavfall. Et annet åpnet sted, der metalldetektoren også hadde gitt utslag, inneholdt derimot tidsriktige funn. Der lå det tynne metallplater fra antageligvis engangsforpakninger, to stykker hermetikk og litt glass. Det meste av glass som vi har funnet så langt antyder høyt forbruk av alkoholiske drikkevarer. I enda en prøverute fantes det en sammentrykt hermetikkboks, men ellers dessverre ikke så mye som metalldetektorutslaget indikerte.

Funn av hermetikk i prøveruten

Mot slutten av arbeidsdagen ryddet vi som vanlig bort alt utstyr. De verdifulle sakene drasset vi med oss tilbake til bilene. Deretter var det bare om å komme seg hjem til en velfortjent og velsmakende middag. Trygt inne i huset var det heller ingen problem at det regnet litt. Heldig som vi til nå har vært, begynte dråpene nemlig først å komme under oppryddinga.

I morgen venter en spennende dag der vi vil fortsette med brakketufta og helt sikkert manga andre interessante områder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *