Feltkurs 2023: Dag 4

Starten av dagen

Vi startet dagen som vanlig med å møtes opp kl 0830 der vi fikk litt orientering fra Johan og Stein om god fremdrift i utgravinga og om situasjonen omkring gårdagens funn av en granat. Den ble funnet litt unna lokaliteten oppe på Lullesletta, men var ikke så farlig. Det ble gjort skryt for god arbeidsinnsats, men det er gjort færre funn enn vi hadde håpet på.

Finertruften

Vi startet dagen som vanlig med å møtes opp kl 0830 der vi fikk litt orientering fra Johan og Stein om god fremdrift i utgravinga og om situasjonen omkring gårdagens funn av en granat. Den ble funnet litt unna lokaliteten oppe på Lullesletta, men var ikke så farlig. Det ble gjort skryt for god arbeidsinnsats, men det er gjort færre funn enn vi hadde håpet på.

Trappa opp fra finertuften

Tora jobbet nesten hele dagen videre med trappa opp fra brakketuften. Avdekking ned til strukturen, beskrivelser av trappen og fotogrammetri. Fotogrammetrien er for å lage en 3D-modell med bruk av fotografering med 80 % overlapp, og utplassering av referansepunkter for innmåling med totalstasjon.

Totalstasjon måling

Louise og Josefine fikk arbeidet med å måle inn alle de ulike strukturene og de arkeologiske funne. Johan ga en kort innføring i bruk av totalstasjon og GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Totalstasjonen brukes til å kartlegge utgravningsområdet med hjelp av x, y og z-koordinater.

Hull etter stolper for piggtrådgjerde

Finn, Kurt og Jens-Magne jobbet hele dagen med 3 stolpehull etter et mulig piggtrådgjerde. Utgravde hull ble delt i to for å skille ut jordlagene. Det vil si å skille ut stolpenes plassering i hullet fra jorden. Hullene hadde en avstand på 3 meter mellom seg og stolpedybde på gjennomsnittlig 30 cm. I disse hullene manglet utvaskingslaget som kan ha blitt fjernet i forbindelse med stolpenedsettingen (dvs. Jordlaget har blitt forstyrret. I hullet kunne man tydelig se overflatejord fylt med i hullene hvor stolpene hadde stått. Ved bruk av på sprayet vann fikk man lett fram stratigrafien i stolpehullene.

Rutegraving i dekningsrom

Håkon, Aron og Adrian benyttet dagen på to groper innenfor et kollapset dekningsrom. Her har den opprinnelige krigsarkeologien blitt forstyrret av søppelgroper fra opprydningsprosessen. I hovedsak inneholdt gropene matemballasje med antatt datering fra 1970-tallet. Den innerste gropen ble det gjort funn av 3 ukjente metal bokser. Boksene var i ulik grad nedbrudt, fra rustene rester til full form med intakt lokk. Ellers nevneverdige funn var en finsk tyggispakke og flere hundre store steiner.

Maren og Stian – utgraving av grop fylt med piggtråd

Det var tidlig spekulert at det var et mulig stolpehull, denne teorien ble raskt avkreftet av gropen da det kun var rester etter piggtråd. Det kan påvise hypotesen om at det er en dumpe grop da det ikke var gjort ytterlige funn.

Vaffelpause

Rett etter lunsj overasket Tula og Elisabeth oss med vafler og tilbehør, dette var veldig hyggelig.

Feltstasjonen

På slutten av dagen hadde Johan en forelesning der han gjennomgikk fotogrammetri, da 3D fotografi av en utgravning. Dette var for å vise oss hvordan vi kan skape en modell fra en kombinasjon av totalstasjon målinger og fotografier. Resultatet er en komplett 3D modell ned i centimeter nøyaktighet. Teknikken er svært nyttig for å kunne gjøre målinger og å lage plantegninger av arkeologiske lokaliteter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *