Feltkurs 2023: Dag 5

Dagen startet med en ekstra god frokost, noe som uten tvil ga gjengen motivasjon for siste innspurt før helgen. Kl 08.30 var vi klar og kjørte til utgravningnsfeltet. Dagen skulle vise seg å bli noe ekstra spennende på grunn av gjestene som ankom før lunsj.

Arbeidet gikk stort sett i det samme som resten av uken. Martine og Tora jobbet med finpuss av inngangspartiet av tuften. Thea og Kurt jobbet med gulvflaten, Josefine og Louise ble satt i arbeid på utsiden/vollen av tuften. Det ble fjernet større løse steiner og mye kosting ble gjort. Finn og Jan Magne fikk opplæring i å bruke totalstasjon, der de stort sett målte inn funn som ble gjort underveis.

Litt lengre opp i terrenget, vest for tuften ble det startet med avskoging både i og rundt det som trolig har vært en brakke. Denne oppgaven gikk til Aron og Håkon. Først hugde de ned flere trær og ryddet lett rundt området. Deretter var det fotografering til fotogrammetri for å kunne lage en 3D modell av strukturen før vi åpner området.

Maren og Stian åpnet opp en avfallsgrop nærme veien/parkeringsplassen. Der var det litt søppel fra nyere tid, et batteri som trolig er fra krigen og ellers tysk hermetikk. Gropen var ikke særlig dyp og avfallet lå relativt lett tilgjengelig.

Høydepunktet for de fleste var nok da gjestene ankom før lunsj, de var nemlig fra Forsvaret. Grunnen til dette var funnet på onsdagen der Josefine og Thea fant en granat, noe som skapte litt liv og røre i feltet. Funnet ble gjort med metalldetektor nært et furutre. Et stykke ned i rutestikket, blant rota til treet. Trolig er granaten havnet der med et uhell, dette basert på hvor den ble funnet og det var den eneste av sitt slag på stedet. De rette instansene ble umiddelbart kontaktet og området ble avgrenset. Forsvarets ankomst på fredagen satte en pause for feltarbeidet da de fleste ville vite hvordan situasjonen skulle håndteres. Med store smil om munnen og engasjerte fjes fikk vi se på når granaten skulle sprenges. Her brukte de 100g av eget sprengstoff som de la sammen med granaten i en dyp kulp i en elv et lite stykke unna utgravningsfeltet. Vi ventet i spenning og vi ble langt fra skuffet av resultatet. Vi takket mennene fra forsvaret for rask og godt håndtering av situasjon før de dro sin vei. 

Dagen avsluttet rundt Kl14.30, da var det bare å kjøre til feltstasjonen for å skifte og pakke lett for de som skulle tilbake til Tromsø. 

Hilsen Tora og Håkon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *