Feltkurs: Dag 6

Hei igjen!

Nå har alle kommet tilbake på feltstasjonen etter helgen. Det er mandag, og starten på den siste uken i feltkurset. Energien merkes å ha gått opp over helgen, selvom det var noe vanskelig å våkne i 8-tiden igjen. Kl 0830 dro vi til feltet. Dagens mål var å fjerne så mange trestubber i finèrteltet som mulig. I tillegg å begynne å klargjøre den nye tuften ovenfor finèrteltet til utgraving, og begynne å grave i en ny avfallsgrop.

I dag tok vi i bruk en eldre versjon av totalstasjon, noe som feltlederne sier er 2003-modell, til å måles ved den nye tuften. Selv om den var mye eldre, funket den veldig bra. Særlig bra var det at den ikke snakket hvert sekund som den nyere. I dag var det Thea og Kurt Magne sin tur å styre med totalstasjonen(e). De begynte med å måle finertufta, så gikk de opp ved den nye tufta og avsluttet med å måle MS ved feltområdet. 

Ved finèrteltet gravde noen opp røtter for å fjerne trestubbene, mens andre fortsatte å grave til steril jord rundt vollene og i grøften. Noen interessante funn var to bolter, hengsel og noe som minnet om en skrutrekker.

Etter å ha gravet ferdig avfallsgropen fra fredagen, begynte vi på en mulig ny avfallsgrop. Før de begynte å grave måtte gropen dokumenteres. Dette gjorde de ved hjelp av fotogrametri og beskrivelse og måling av gropen. Da dette var gjort gikk Tora over med en metalldetektor for å redegjøre for hvor man kunne finne funn, og hvor det var lurt å begynne å grave. De gravde opp hele avfallsgropa. Funnene her bestod av spiker, plastemballasje, en trefigur fra nyere tid, ulike metallgjenstander og en knapp. Funnene som gav mer interesse blant gruppa var en lommekniv som trolig er fra andre verdenskrig og en tysk flaske. Etter å bli gravd ferdig, sluttet gropen av dagen med å bli målt inn fotogrametri av den ferdig utgravde gropen.

Siden finèrteltet ikke gav like mye funn som feltlederenes forventninger, gjorde vi klart en ny tuft til utgraving. Før utgravingen var hypotesen at denne tufta har vært en brakke fra andre verdenskrig. Arbeidet her begynte med å dokumentere område. Da det var gjort, ble tufta målt med totalstasjon, mens andre gikk over med metalldetektor. Prøverutene ble plassert på nordsiden, en ved en av de to inngangene, og en ved vollen på den andre siden av tuften. Siden det ikke var lenge igjen av dagen, ble disse dessverre ikke gravd ferdig, men ruten ved inngangen gav noen interessante funn som en hestesko, tobakkpose og selvfølgelig en del spikere. Funnet av hesteskoen, i tillegg til at vollen i tuften er laget av jord og stein, kan gi en ny hypotese at tuften ikke var en brakke, men en stall eller til husdyrhold. Likevel er det ikke sikkert hva det er enda.

På feltstasjonen endte vi dagen med å rense de forrige funnene ved feltkurset på laboratoriet.

Skrevet av Aron Solgaard og Martine Elise Jensen