Feltkurs 2023: Dag 2

Hei hei!

I dag var første hele arbeidsdagen i feltet, og vi startet opp arbeidet halv ni. Vi begynte med en opprydding og videre avtorving i lokaliteten fra gårdagens arbeid. Vi fjernet røtter og torvrester som var igjen etter gårsdagen og ryddet mellom piggtrådene, mens to studenter ble opplært i hvordan man bruker en totalstasjon som lager referansepunkter til modellen som blir laget av lokaliteten. Totalstasjonen er svært viktig når det kommer til referanser til rom i feltet, og målet videre er at alle studentene vil ha opplæring i bruken av totalstasjonen. Det tekniske i bruken av totalstasjonen er noe vi vil komme tilbake til senere i bloggen.

Lokaliteten på starten av arbeidsdagen

Rundt kl ti ble tre studenter lært hvordan man bruker en metalldetektor på utgravning for å finne gode områder for å sette opp prøveruter. Utgravningen av disse prøverutene begynte etter hvert som disse ble satt opp. Disse prøverutene var originalt 1x1m men en av disse ble senere utvidet pga store mengder funn.

Grunnen til at vi bruker metalldetektoren til å finne fram til gode prøveruter er av strategiske årsaker: vi prøver der vi vet at det er noe, utenfor selve boligtuften vi utgraver. Slik “sampling” vil kalles strategisk, der et annet alternativ ville være en “systematisk” metode for sampling. I den systematiske metoden vil det gjøres utgravninger basert på et rutenett, med jevne mellomrom, og over et større område: altså et system.

Utvidet prøverute

I disse prøverutene er det gjort mange betydelige funn hvor en av disse innehold rester av brente dyrebein og en dørhengsel. I tre av fire prøveruter var det gjort funn av knust glass, mye av dette stammer trolig fra alkoholflasker.

Prøveruten med dyrebein og dørhengsel

Etter lunsj startet arbeidet med å fjerne piggtråden fra hovedlokaliteten. Prosjektet kom godt i gang, men ble ikke ferdiggjort i dag, derfor videreføres dette i morgen. En av grunnene til at vi ikke ble ferdige er at fjerning av piggtråden er svært tungt arbeid, og krever at en har på seg stikk- og skjære-sikre hansker. I tillegg er piggtråden i noen områder holdt nede av tung stein, noe som trolig var gjort etter krigen, i en form for “opprydding” av området. Det er også områder der trerøtter har grodd seg fast i piggtråden, som leder til at den sitter godt fast. Det måtte til med store klippetenger for å kappe piggtråden i biter, for så å kunne lettere fraktes vekk fra tuften.

I dag ble også to av prøverutene ferdig undersøkt, og funnene ble registrert og samlet inn, mens arbeidet på de gjenværende rutene fortsetter i morgen.

Piggtråden som ble fjernet

I den siste timen av arbeidsdagen begynte utgravningen av det som ser ut til å være en trapp, mulig dannet av en tidligere tursti. Siden undersøkelsen av trappen startet mot slutten av arbeidsdagen vill utgravningen fortsette i morgen.

Etter en lang, slitsom, men artig arbeidsdag dro vi tilbake til feltstasjonen hvor vi ble servert god mat av verdens beste husmødre (personalet), og vi hadde en trivelig presentasjon på kveldstid, der både Johan og Stein snakket om sine egne arkeologiske erfaringer som omhandler krigen.

Hilsen Josefine, Louise og Thea