Kompetansesenter for BA-bransjen i nord!

«Gjennom prosjektet skal vi utvikle prosesser som sikrer at BA-senteret har kort vei mellom utdanninger og mellom FoU og innovasjon som skjer ved ulike FoU institusjonene og i næringslivet. Dette skal oppnås gjennom tett integrasjon av kompetansesenterets aktiviteter, hvor alle partnere og næringslivet bidrar til kompetanseløftet»
  • Økt FoU i nordnorsk BA-næring over prosjektperioden på 6 år.
  • Etablere en SFI som involverer hovedpartnerene i prosjektet innen utløpet av prosjektperioden.