Delta i vår forskning

Ønsker du å bidra til vår forskning? Vi jobber med ulike prosjekter og rekrutterer for tiden foreldre med barn i ulike aldersgrupper til følgende prosjekter:

For foreldre med barn i aldersgruppen 1.5-3 år 
Verdier og mål i norsk barneoppdragelse (forelder snakker sammen med forskeren via Zoom)

For foreldre med barn i aldersgruppen 4-5 år
Barns emosjonsutvikling og emosjonsregulering (forelder og barn møter forskeren)

For foreldre med barn i aldersgruppen 3-7 år
Hvordan skjuler barn følelsene sine og hva tenker foreldre om dette? (forelder snakker sammen med forskeren, enten i et fysisk møte eller på Zoom)

Alle studier er godkjent av den forskningsetiske komiteen ved Institutt for Psykologi v/UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjekter som registrerer og behandler personopplysninger er godkjent av NSD –  Norsk senter for forskningsdata.