Hvordan bli deltaker

Akkurat nå er vi på utkikk etter barn som blir 18 måneder sent i august eller september 2017, som kan delta i vårt prosjekt om imitasjon (se prosjektbeskrivelse her). Vi ønsker å invitere 12 barn til å delta i det som kalles en pilotstudie, for å teste ut vårt nyutviklede materiale og se om det fungerer før hovedprosjektets oppstart. Kort forklart er målet med pilotstudien å se om de handlingene vi viser barna er interessante nok til å fange deres oppmerksomheten og hvorvidt barna har lyst å leke med objektene i prosjektet. Pilotstudien gir oss mulighet til å endre materialet og prosedyrene om nødvendig, og øker sannsynligheten for at prosjektet blir vellykket.

I ulike forskningsstudier er det forskjellige faktorer som kontrolleres for, dette for at grupper som sammenlignes i slike studier skal være mest mulig «like». I denne studien må disse kriteriene være innfridd for å kunne delta: fødselsvekt mellom 2500-4500 gram, født minst i 37. svangerskapsuke og barnet må være friskt. Barnet kan ikke være diagnostisert med sensoriske, motoriske eller nevrologiske forstyrrelser.

Ønsker du å delta, kan du kontakte Solveig Flatebø via e-post (solveig.flatebo@uit.no), og hun vil avtale et møtetidspunkt med deg. Du kan også kontakte henne dersom du har noen praktiske spørsmål tilknyttet studien. Dersom du har spørsmål om bakgrunnen til studien, kan du kontakte Gabriella Óturai (gabriella.oturai@uit.no).