Kjønn og skjønn i kunstfag

Denne siden dokumenterer prosjektet “Kjønn og skjønn i kunstfag – «nye» karrierebarrierer for kvinner” (2015-2018). Prosjektet ble initiert av Hilde S. Blix og gjennomført ved Det kunstfaglige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet og støttet med 3 Mio kroner av forskningsrådets BALANSE-program.