Kjønn og skjønn i kunstfag – «nye» karriere barrierer for kvinner” (2015-2018)

Denne siden dokumenterer prosjektet “Kjønn og skjønn i kunstfag – «nye» karriere barrierer for kvinner” (RCN 2015-2018/245487). Prosjektet ble støttet med 3 Mio kroner av forskningsrådets BALANSE-program og gjennomført ved Det kunstfaglige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet av prosjektleder Hilde S. Blix og prosjektkoordinator Lilli Mittner. Ved prosjekt oppstart ble det bestilt en NIFU-rapport som kartlegger kjønnsbalanse i feltet.

Sentralt i prosjektet står forholdet mellom kjønn og skjønn. Vurderinger i tilsettingsprosesser og opprykk er i kunstneriske stillinger basert på andre kriterier enn de vitenskapelige. Kvalitetskriteriene er i en viss forstand vagere og mindre forutsigbare enn i andre akademiske fag. Dette er en ekstra utfordring spesielt for kvinner som ønsker opprykk/tilsetting.

For å øke rekrutteringen av kvinner til faglige lederroller er det all grunn til å tro at det er nødvendig å ha en helhetlig tilnærming som omfatter både generelle kulturtrekk i kunstfeltet, trekk ved den akademiske bedriftskulturen og individuelle forhold. Motivasjon og mot har betydning for kvinners ønsker om å søke toppstillinger, og vurderingsprosesser har stor betydning for hvorvidt man opplever det som attraktivt å søke vitenskapelige stillinger. Kriteriene for vurdering av kvalitet, spesielt av kunstnerisk utviklingsarbeid, er fremdeles relativt uklare, og vurderingene tilsvarende forskjelligartede. Dette gjør at det kan oppleves som et uforutsigbart og utrygt foretakende å søke opprykk eller stilling som professor i musikk.

Det nyskapende i det foreliggende prosjektet ligger blant annet i at vi ønsker å gå i dybden på hvordan man vurderer kvalitet i fagfeltet. Bevissthet om og tiltak for rettferdige kvalitetsvurderinger av kunstneriske arbeider står i fokus.

 

2018
2017
2016
2015

 

Mer om aktivitetene i prosjektet finnes på WWW.KUNSTFAK.NO/BALANSE.