Header image.

Prestisje – Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet (BALANSE)

Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet er et forsknings- og tiltaksprosjekt som støttes av Forskningsrådets BALANSE-program. Til tross for bedre lederforankring og økende bevissthet omkring likestillingsperspektiver i akademia er det ved UiT fortsatt slik at de største og mest prestisjefylte forskningsprosjektene ledes av menn. Prestisje-prosjektet skal bidra til forskning på hva som må til for å nå målet om en jevnere fordeling av makt og ressurser innenfor universitetets store forskningssatsninger. Arbeidet i prosjekt inngår i en prosess for langvarig strukturell og kulturell endring i UH-sektoren.

Prestisje er et prosjekt for hele UiT. Prosjektet skal identifisere og jobbe med strukturelle og kulturelle forhold som påvirker kjønnsbalansen i posisjoner med stor faglig og økonomisk innflytelse. Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen i ledelsen av UiTs største og mest prestisjefylte forskningsprosjekter. Fordi denne balansen påvirkes av forhold på ulike organisasjonsnivå, involverer Prestisje-prosjektet en rekke faglige og administrative enheter i arbeidet for kjønnsbalanse.

Prestisje-prosjektet er et interdisiplinært forsknings- og tiltaksprosjekt som omfatter mange ulike fagmiljøer. Det tar i bruk kvantitative & kvalitative metoder fra flere fagtradisjoner i en kritisk utforsking av kvalitetsbegrep, kvalitetsvurderinger og maktrelasjoner i akademia.

Prosjektet retter spesielt fokus på:

  • Vurderinger av kvalitet og faglige prioriteringer ved UiT
  • Institusjonelle rutiner og handlingsplaner
  • Bevisstgjøring og kulturendring

Prosjektet består av fem arbeidspakker:

  1. Kartlegging av UiTs forskningsgrupper og -prosjekter med hensyn til kjønnsbalanse
  2. Dialog med forskningsledere om forskning, kvalitet og kjønnsbalanse
  3. Workshop-basert arbeid om lokale utfordringer med kjønnsbalanse
  4. Kunnskapsutvikling rundt faghistoriske vurderinger av kvalitet og mekanismer for implicit bias
  5. Implementering av funn og kunnskap fra prosjektet i UiTs rutiner og handlingsplaner for likestilling

 

Comments are closed.