Velkomen til vår blog for praksis i næringslivet for biologistudenter

Emnet er i sitt andre år ved instituttet for Arktisk og Marin Biologi, UiT Norges arktiske Universitet og går over to semestre, der studentene selv søker praksisplass på høsten og går ut i praksis på våren.

Som en del av arbeidskravene skal studentene skriver blogginnlegg for å fortelle om sine erfaringer. Disse innleggene publiseres her.

I løpet av emnet vil studentene tilegne seg viktig kunnskap og ferdigheter i forbindelse med søknadsskriving, og de vil gjøre seg kjent med bedriftens/institusjons funksjon, organisering og arbeidsforhold. I tillegg vil studentene få mulighet til å bruke sin kunnskap i en profesjonell hverdag.

Denne bloggen gir en oversikt over hvert studentkull sine erfaringer og spennende opplevelser som praksisstudent.

Mer om emnet BIO-2014 Praksis i næringslivet for biologistudenter finner du her.