Opplevelsen av å være i praksis hos Norsk Polarinstitutt

Skrevet av André Johansen Marhaug, bachelorstudent ved Institutt for arktisk og marin biologi.

Nå er jeg ferdig med min praksis i seksjonen for miljørådgivning (SMIR) hos Norsk Polarinstitutt og jeg har hatt det veldig fint hos dem. Kollegaene på seksjonen har vært hyggelig og tatt meg godt imot fra første dag. Jeg har virkelig følt meg som en del av gjengen i SMIR.

Personlig har jeg lært veldig mye med å være i praksis hos Norsk Polarinstitutt. Jeg har fått et innblikk i hvordan det er å jobbe i en stor institusjon og jeg har observert og deltatt på mange av prosessene som skjer innad i institusjonen. Jeg har også lært spesielt mye om hvordan Norsk Polarinstitutt er bygget opp og hvordan de jobber med forskning, miljøforvaltning og rådgivning i de polare områdene.

Jeg sitter igjen med masse kunnskap om dyrelivet og miljøet i de polare områdene. Jeg har lært spesielt mye om hvordan dyrelivet blir påvirket av forstyrrelser fra oss mennesker, og konsekvensene hvis vi ikke tar hensyn til dette. Jeg har også fått en god innsikt i noen programmer som overvåker miljøet i de polare områdene, som f.eks. miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen (MOSJ).

Gjennom arbeidet med f.eks. MOSJ og kartleggingen av menneskelig forstyrrelser på dyreliv i Arktis og Antarktis har jeg forstått viktigheten i forvaltning av dyrelivet og miljøet. Dyrelivet i de polare områdene er svært sårbare og konsekvensene av for stor grad av forstyrrelse fra oss mennesker kan være ganske store. Det syns jeg det er for lite fokus på.

For oss biologer har jeg merket at det er mye fokus på forskning mens forvaltningen og rådgiving kan bli satt litt i skyggen. Poenget med forvaltning og rådgivingen er jo å bruke forskningen så forskningen blir formidlet og brukt. For eksempel vil forskning gjort på Svalbardsrype kunne brukes til forvaltningen av populasjonen. Vi trenger forskning for å kunne forvalte dyreliv og miljø på en god måte og for å finne gode svar på miljøspørsmål.

Dette er noe jeg har fått et litt nytt syn på etter praksisen min i SMIR. Jeg ser viktigheten med forvaltning og rådgivning og at det blir feil å bare forske på noe fordi det er spennende. Jeg mener at vi bør ta forskningen i den retningen så vi forsker for å bruke det til noe. For eksempel å redusere menneskelig forstyrrelser på dyrelivet på Svalbard.

Etter praksisen min hos SMIR har jeg fått en større interesse for både dyrelivet og miljøproblemene i de polare områdene. Dette er noe jeg vil utforske mer og jeg har søkt på masterretningen Arctic Marine Ecotoxicology hos UIT. Jeg godt tenke meg å søke jobb hos Norsk Polarinstitutt etter jeg er ferdig å studere. Jeg syns det de jobber med er svært viktig og spennende og noe jeg kunne tenkt meg å jobbe med i framtiden. De på seksjonen har også vært gira på at jeg skal skrive masteroppgave hos Norsk Polarinstitutt, noe jeg også håper jeg får til.

Jeg har hatt et fint praksisopphold hos SMIR og det har inspirert meg til å jobbe med de polare områdene og miljøproblemene i Arktis i framtiden. Jeg har lært mye, både personlig og faglig. Og jeg tror det praksisen hos Norsk Polarinstitutt kommer til å hjelpe meg i framtiden med tanke på jobbmuligheter.