Takk for meg, NIBIO

Skrevet av Sigrid Vold Jensen, masterstudent ved Institutt for arktisk og marin biologi.

Da nærmer det seg slutten av mitt praksisopphold hos NIBIO. For en fin tid det har vært. Derfor er det også litt vemodig at det er over for denne gang.

Gjennom min tid hos NIBIO har jeg erfart hvor variert arbeidsdagen til en biolog kan være. Jeg har opplevd å være ute på en skjærgård i vind og vær den ene dagen. For så å sitte inne på et varmt kontor å lese korrektur på rapporter den andre dagen. Kontraster kan jeg like.

Jeg har bidratt på tre av NIBIO sine pågående prosjekter. De dreier seg om forskning på utfordringer i reindriften, grågås-problematikken i landbruket, og innvirkninger av isskader på gressletter. Gjennom arbeid på disse prosjektene har jeg erfart en hel del. Blant annet hvordan man håndterer reinsdyr under merking med GPS-sendere, hvordan prosessen for å analysere videomateriale av dyr kan foregå, samt hvordan man preparerer grasprøver på laboratorium. Det har vært lærerikt og engasjerende å jobbe med såpass ulike oppgaver, sammen med dyktige fagfolk.

Bilde fra Ljøssøya. Foto: Sigrid Vold Jensen.

Særlig syntes jeg det var interessant å få ta del i videoanalyse av drøvtyggingsmønsteret til reinsdyr. Her fikk jeg prøve meg frem med egne metoder. Jeg fikk jeg selv bestemme klassifisering av reinsdyrenes adferd i videoene, organisere dataene, og leke meg med statistiske modeller i programmet R. Det var vanskelig, men gøy. Ikke minst var det god øving til min egen masteroppgave. Dataene fra mitt arbeid kan muligens bli inkludert i en fremtidig artikkel også. Det hadde vært utrolig spennende!

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med praksisperioden min hos NIBIO. Jeg sitter igjen med mye ny kunnskap og praktiske erfaringer som vil komme til nytte både i videre utdanning og i framtidig jobb. Praksisen har reklamert godt for biolog som yrkesretning, og har gitt meg ny drive til å ta fatt på masterprosjektet mitt.

Jeg er veldig takknemlig for å ha fått samarbeide med den flinke arbeidsstaben på Holdt, og at jeg har fått blomstre i arbeidsoppgaver både i samarbeid og selvstendig. En særlig takk må jeg rette til min engasjerte veileder Jo Aarseth! Takk for nå NIBIO. Kanskje vi sees igjen?

Praksisen er en del av kurset BIO-2014 Praksis i næringslivet for biologistudenter.