Hva er vel bedre enn å få arbeidserfaring og studiepoeng samtidig?

Skrevet av Marianne Ishaug Liplass, bachelorstudent ved institutt for arktisk og marin biologi

Når jeg fikk høre om muligheten til å få studiepoeng og erfaring fra arbeidslivet i samme slengen, tenkte jeg at det var noe jeg ønsket å sjekke ut. Det virket spennende å kunne få et innblikk i hva arbeidslivet har å by på for oss biologer. Noe man ofte får høre når man studerer biologi er «…men hva skal du bruke den utdanningen til?», og med en praksisplass tenkte jeg at det kunne bli enklere å se noen av de mulighetene man faktisk har.

Jeg søkte på Polarinstituttet etter at vi var på besøk på Framsenteret i et emne på UiT. Der fikk vi et foredrag om instituttet og et tokt de nylig hadde vært på til Nordpolen. Instituttet har også jevnt blitt snakket om mellom oss studenter, da det er en relevant arbeidsplass for oss etter studiet.

Den første tiden på Polarinstituttet har vært spennende med mange nye fjes og arbeidsoppgaver. Jeg har praksis sammen med en venninne fra biologistudiet, og det har vært fint å kunne diskutere og samarbeide om oppgavene våres. Selv om vi har fått utdelt hvert vårt kontor møter vi både hverandre og veilederne våre ofte, slik at det blir en jevn dialog. Vi ble tidlig introdusert til ni kaffe og felles lunsj. Å være med på det bidrar til at vi blir bedre kjent med de andre ansatte her og får et innblikk i deres arbeidshverdag. Det ble også arrangert en gourmetlunsj hvor vi alle bidro med noe godt å spise, og det ble holdt av én time hvor vi koste oss med mat og hyggelige samtaler. Førsteinntrykket mitt er at det er en fin gjeng som jobber her, og at det er bredt fagfelt blant de ansatte som bidrar til mange interessante samtaler.  

Bilde fra Polarinstituttet. Foto: Privat

Norsk Polarinstitutt er et direktorat under klima- og miljødepartementet og er delt opp i fem avdelinger. Jeg har praksisen min i Miljørådgivningsseksjonen som er under Miljø- og kartavdelingen. Polarinstituttet driver med naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis og skal bidra med å nå målene til Norsk klima- og miljøverninnsats innenfor resultatområdene naturmangfold, forurensing, klima og polarområdene.

Illustrasjon av organisasjonsoppbyggingen

En viktig del av arbeidet til instituttet er å bidra til at de norske myndighetene når målet om at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Norsk Polarinstitutt har sekretariatet for et overvåkingsprogram som heter “Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ)”. Det betyr at de har ansvaret for å sammenstille og presentere overvåkingsdata for bestandsutvikling til viktige arter, forurensing og andre påvirkningsfaktorer som klimaendringer.

Hva Polarinstituttet skal fokusere på bestemmes ut instrukser og tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Tildelingsbrevet er utgangspunktet for instituttet sin rapportering. En oppgave som jobbes med i 2023 er et kunnskapsgrunnlag om nedre Adventdalen på Svalbard. Her sammenstiller de informasjon om de ulike fugleartene som lever der og hvordan området utnyttes av dyr og mennesker. Kunnskapen skal brukes av Sysselmesteren på Svalbard til å forvalte nedre Adventdalen best mulig og bestemme om områdene skal vernes.

Vi har fått være med på å klargjøre rapporten og det har vært spennende å være en del av prosjektet.

Dette er noe av det vi har fått være med på i den første perioden på Polarinstituttet, jeg gleder meg til å fortsette praksisen her videre i semesteret.